תכניות לקידום הכוונה עצמית

עמוד:182

. 3 שלב השיחה הפתוחה : כשלב זה הלומדים חוזרים לחוויה הפרטית , מעלים תגובות אישיות וניתן ביטוי לרגשות אישיים של חברי הקבוצה . כאן מובעת התייחסות ביקורתית של האדם לעצמו ולאחרים ועולות משאלות והצעות לשינוי בהתנהגות במקרים חוזרים , בשלב זה נערך בירור השוני שחל בהתייחסותם של התלמידים לחוויה לאחר בידוד המרכיבים הקוגניטיביים ( האם בזמן השיחה ניצלו התלמידים ידע שלמדו ? אילו רצונות הם הביעו ? מהם הפתרונות שהעלתה הקבוצה ? באיזו מידה הפתרונות רלוונטיים ? האם ראוי להוסיף פתרון שלא הועלה ? איזו אינטראקציה התרחשה בקבוצה . (? תפקיד המורה הוא להנחות דיון ולהזמין את הקבוצה להגיב על דברי המשתתפים , ליצור אינטראקציה בתוך הקבוצה ולהדגיש את הבחירה של כל לומד . . 4 שלב ההתנסות החוזרת : זהו שלב הסימולציה של החוויה בבית ובמקום האירוע , תוך ביצוע שינויים , כלומר : נעשית חזרה על החוויה תוך הפעלת השינויים שהוצעו . נערך בירור בשאלה איזו התנסות חוזרת צריך לתכנן , מה ראוי להיות מוקד ההתנסות ונבחנת השאלה אם ההתנסות החוזרת תאפשר את יישום הפתרון שנבחר . תפקיד המורה הוא לצפות ביישום הפתרון ולבדוק את מידת התאמתו ללומד . . 5 שלב הדיון .-החוזר שלב זה מיועד להפקת לקחים מהחזרה על החוויה . נערכת השוואה בין הסיטואציה הראשונה לבין הסיטואציה החוזרת , תוך התייחסות להבדלים . כאן מבררים אם יש שוני בין החוויה לבין ההתנסות החוזרת . השוני מנוסח במילים באמצעות אינטראקציה בתוך הקבוצה ( מה אני יודע עכשיו שלא ידעתי קודם . (? תפקיד המורה הוא להנחות תהליך רפלקסיבי , שבו השימוש בשפה מאפשר השוואה , עוזר בשחזור מצבים לצורך תיאור ההשתנות , מאפשר ללומד להבין את שאירע ומזמן תקשורת בין התלמידים בקבוצה . המורה מסייע בגיבוש תפיסת עולם אוטונומית ומערכת קדימויות מה" ) חשוב יותר ומה חשוב , ( "פחות זאת על סמך מודעות אישית וחברתית . . 6 שלב התוצר : בשלב זה מופעלים קני מידה שגובשו במהלך המפגשים , לשם פיתוח תוכנות , שיפוט מצבי חיים ובחירה בין חלופות . הלומד מכיר גבולות , מזהה דרכי התמודדות עם חוויות קשות ומפתח אישיות אוטונומית . במשך הזמן המורה מונחה לבדוק באיזו מידה התלמידים יוזמים פתרונות חלופיים , ואם הם מיישמים את שרכשו בתהליך הלמידה , כאשר הם מתייחסים לאירועים שהשתתפו בהם . תפקיד המורה הוא לצפות בהתנהגות הלומדים ולציין את מידת האוטונומיה ואת שיקולי הדעת שהם מפעילים .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר