תכניות לקידום הכוונה עצמית

עמוד:170

הכוונת למידה : המחקר מוכיח בבירור שתלמידים עם לקויות למידה יכולים ללמוד ולהשתמש באסטרטגיות של הוראה עצמית , ניטור עצמי והערכה עצמית בתוכני למידה שונים כמו קריאה , כתיבה וחשבון . ( Pressley , 1991 ) תלמידים הלומדים לכוון את הלמידה של עצמם מטפחים הכוונה עצמית ואוטונומיה . הצבת ציפיות גבוהות תוך הדגשת הכוחות והייחודיות של כל תלמיד : יש להציב בפני תלמידים עם צרכים מיוחדים ציפיות גבוהות , ולבטאן לעיתים קרובות . לרוב , תלמידים עם לקויות למידה מודעים למה שהם לא יכולים לעשות , אך אינם מודעים דיים לכוחות וליכולות שלהם . פעילות מוצלחת במשימות מאתגרות היא פעילות מעצימה . עידוד לפתרון בעיות ולבחירה : תלמידים הלומדים לפתור בעיות עושים זאת בכיתות המגלות הערכה לשונות של דעות ושל דרכי הבעה . כיתות כאלו יוצרות עבור התלמידים סביבה בטוחה , שבה הם יכולים לענות , גם כשהתשובה עשויה להיות שגויה . הם יודעים שיוכלו לקבל תמיכה , שתסייע להם ללמוד משגיאות ולהתקדם . קהילת למידה כזו מדגישה שותפות במאמץ , כולל שותפות ביצירת חוקי הכיתה , ומאפשרת לתלמידים לבחור מתי , איפה ואיך הם ילמדו , כדי להגיע להישגים טובים . ( Sands , Kozleski & French , 1999 ) יצירת שותפות עם הורים ותלמידים : התמקדות בהכוונה עצמית של תלמידים אין פירושה הרחקת ההורים ובני המשפחה מהתכנון הלימודי ומקבלת ההחלטות . במקביל לפעילות בבית הספר , יש מקום לפעילות בבית , כי ההורים הם המורים הראשונים ולאורך השנים של ילדיהם . שותפות בין התלמידים , צוות בית הספר וההורים יכולה להבטיח המשכיות למאמצי הטיפוח של הכוונה עצמית . אחת התכניות שנחקרה לעומק היא זו של דורלק , רוז וכורסק . ( BuisLick , 1994 Durlak , Rose &) החוקרים מציינים רשימה של מיומנויות לטיפוח הכוונה עצמית אצל תלמידים עם לקויות למידה , אך מדגישים את החשיבות של טיפוח המודעות העצמית והסינגור העצמי . בשני רכיבים אלו נכללים תכנים כמו : מודעות לכוחות , לקשיים ולדרכי פיצוי בתחום הלימודי והחברתי , יכולת לבטא מודעות זו בפני סגל המורים , מודעות לשירותים ולהתאמות אפשריות , ויכולת לדרוש מידע , סיוע והתאמות . חוקרים אלו מצאו כי הנחיה ישירה ושיטתית במרכיבים אלו הצליחה להקנות לתלמידי תיכון עם לקויות למידה כישורים של מודעות עצמית וסינגור עצמי . התלמידים רכשו יכולות אלה , שימרו והכלילו אותן בעזרת תכנית שיטתית שכללה 5-2 מפגשי הנחיה , שבהם קיבלו התלמידים משוב ספציפי והזדמנויות לתרגל את המיומנויות הנלמדות , הן במסגרת ההנחיה והן בסביבה הטבעית .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר