תכניות לקידום הכוונה עצמית

עמוד:169

מטפחות מיומנויות של פתרון בעיות על ידי עידוד התלמידים להמליל את החשיבה שלהם , כשהם פותרים בעיות פשוטות . המורה צריך לשמש מודל להמללה בקול במהלך פתרון בעיה . מלמדות תלמידים להעריך את העבודה שלהם בהשוואה לסטנדרט האם" ) העבודה שלך נראית כך , ("? וזאת כדי ליצור את הבסיס למיומנויות מאוחרות יותר של ניהול עצמי . פעילויות המתאימות לאמצע ולסוף ב'ת הספר היסודי משלבות את התלמידים בהחלטות הקשורות להם ומלמדות אותם לנתח בשיטתיות כל חלופה על יתרונותיה וחסרונותיה . בוחנות החלטות שהתקבלו כדי לקבוע אם התוצאות היו כמצופה או כרצוי . מנחות את התלמידים להציב יעדים אישיים ולימודיים ולהתחייב לגביהם , כולל זיהוי הצעדים להשגת יעדים ולבדיקת ההתקדמות . מעודדות את התלמידים להעריך את הביצוע שלהם במשימות שונות ולשוחח על דרכים לשיפור הביצוע . פעילויות המתאימות לבית הספר העל יסודי מעודדות תלמידים לקבל החלטות המשפיעות על הפעילות היומיומית שלהם , כולל קבלת החלטות לגבי יעדים לימודיים , לוחות זמנים ומסגרות של לימודים ותעסוקה לאחר בית הספר העל יסודי . מדגישות את הקשר בין יעדים שהתלמיד מציב לבין הבחירות וההחלטות שהוא מחליט , ומלמדות אותו לחלק מטרות ארוכות-טווח ליעדים קצריטווח . נוסף על הפעילויות מותאמות-הגיל המוצעות לעיל , יכול בית הספר לקדם הכוונה עצמית באמצעות כמה קווים מנחים , כגון : מעורבות פעילה : עידוד תלמידים ( כולל תלמידים בבית הספר היסודי ) להיות מעורבים כאופן פעיל בתכנון התכנית החינוכית היחידנית שלהם , כך שהתכנית תשקף צרכים , תחומי עניין והעדפות אישיות של הלומד . ישיבת תח " י יכולה להוות מסגרת רבת עוצמה לתרגול כישורים של הצבת יעדים , פתרון בעיות , תקשורת יעילה והקשבה , קבלת החלטות וסינגור עצמי .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר