קידום ייחוסים פנימיים-נשלטים ותכנית "הדיאלוג הייחוסי"

עמוד:152

דף דו השיח מדגים דיאלוג בין המורה לתלמיד . לאחר שהתלמיד עיין בדברי המורה , כפי שנכתבו בפסקה הרביעית , התלמיד עונה לשאלת המורה על הדרכים לשיפור הזכירה וטוען בפסקה החמישית , שהדרך האפשרית עבורו לשיפור הזכירה תהיה : "אם הייתי מכין יומן ואז הייתי זוכר להגיד לאבא שלי להביא לי . "כרטיסייה התלמיד לוקח אחריות אישית להצלחה עתידית ומציין גם דרך , העשויה להיות יעילה עבורו לקידום ההצלחה שלו . יש לשים לב שהמורה מכוון את התלמיד למצוא דרך אישית לקידומו העצמי , דרך המתאימה לתלמיד עצמו ושיש סיכוי שהוא יוכל ליישמה . הפסקה השישית נכתבה על ידי התלמיד כשבוע ימים לאחר מכן . במהלך שבוע זה הייתה לתלמיד הזדמנות ליישם את האסטרטגיה , שנדונה בפסקאות הקודמות . ואמנם , נתן לקח אחריות אישית ויישם בפועל את האמונה שלו בייחוס פנימינשלט כמקדם הצלחה . נתן מספר : "הכנתי יומן , כתבתי בו כל מה שאני צריך כדי שלא אשכח משהו . " בפסקה הרביעית המורה הנחה את נתן למצוא דרך אישית כדי לשפר את זכירתו . ואמנם , נתן מדווח בפסקה השישית על יישום הדרך , שהוא עצמו הציע . הוא גם מבטא אופטימיות לגבי העתיד . נתן מאמין , שאם יבצע את הרישום ביומן ( פעולה המבטאת ייחוס פנימי-נשלט , ( הוא גם יחווה הצלחה בעתיד . וכדבריו של נתן : "ולכן פעם אחרת אני אזכור מה שאני . "צריך יש לשים לב שההישענות על יומן מבטאת דווקא ייחוס פנימי נשלט , ולא ייחוס חיצוני . זאת מכיוון , שנתן הוא היוזם את הכנת היומן ואת הרישום בו , והוא נעזר ברשימותיו כדי להיזכר : "הכנתי יומן כתבתי בו כל מה שאני צריך כדי שלא אשכח משהו ולכן פעם אחרת אולי אזכור מה שאני . "צריך ההחלטה לרשום ביומן ועצם הרישום בו הם בשליטתו של נתן , והם מדגימים את האמונה לפיה : מאמץ + אסטרטגיה - הצלחה . הדוגמה הבאה מציגה את דף דו השיח של דני , גם הוא תלמיד בכיתה ה , אך עם לקויות למידה חמורות בקריאה , בכתיבה ובחשבון .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר