קידום ייחוסים פנימיים-נשלטים ותכנית "הדיאלוג הייחוסי"

עמוד:146

oin" 1 התוצאות 'לגורמים שב ^/ ל'סת הלומד עיקרון זה בא לידי ביטוי במשפט המנחה : מאמץ + אסטרטגיה = הצלחה . משפט זה הוא "מסגרת חשיבה" , ( Perkins , 1987 ) ומטרתו ליצור מסגרת חדשה לחוויות ההצלחה והכישלון של התלמידים , מסגרת המדגישה ייחוסים פנימיים נשלטים כבסיס לקידום אישי . כאמור , המשפט המנחה טוען שהצלחה תבוא בעקבות שילוב של מאמץ ואסטרטגיה . מאמץ מתפרש כתשומת לב , השקעה והתמדה , ואילו אסטרטגיה משמעה רצף של פעילויות לביצוע משימה . המשתמש באסטרטגיה צריך לדעת את מרכיביה ואת השגרה של ארגון מרכיבים אלו לביצוע תהליך הלמידה . לומדים משתמשים במגוון אסטרטגיות קוגניטיביות ומטא-קוגניטיביות כדי לבצע משימות למידה שונות . פלבל ( Flavell , 1979 ) מדגיש שמטרתן של אסטרטגיות קוגניטיביות היא לאפשר קידום קוגניטיבי , בעוד אסטרטגיות מטא-קוגניטיביות מיועדות לניטור ( מעקב ובקרה ) של הקידום הקוגניטיבי . וכך , הלומד , שהוא בעל אסטרטגיות למידה יעילות יהיה הלומד המבצע פעילויות קוגניטיביות כדי להשלים משימה לימודית וכדי לנטר את התקדמותו במילוי המשימה . פעילויות אסטרטגיות הן בעיקרן פעילויות שקולות , מתוכננות והכרתיות . על פי גרנר ( Garner , 1988 ) פעילות נחשבת לפעילות אסטרטגית אם יש לה שלושה מאפיינים : א . היא נבחרת על ידי הלומד מתוך כמה פעילויות חלופיות ; ב . היא מכוונת להשגת מטרה ; ג . נעשה בה שימוש גמיש , הכולל ידיעה של איך ומתי להשתמש באסטרטגיה . לומדים מומחים הם אלו שלהם אסטרטגיות יותר מגוונות , מפותחות , יעילות וגמישות , יחסית ללומדים שאינם מומחים , ( Ericsson & Smith , 1991 ) והם יכולים גם לנטר את היעילות של השימוש באסטרטגיות , בהתאם להשגת המטרה . 2 קבלת אחריות אישית להצלחות אדם מצליח בזכות המאמץ שהשקיע ובזכות הדרכים היעילות שנקט , ולא בזכות גורמים חיצוניים ובלתי נשלטים , כמו המבחן הקל , טוב ליבה

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר