ידע סביבתי: תנאים מקלים והתאמות לימודיות

עמוד:128

תנאים מקלים והתאמות לימודיות להלן רשימה אפשרית של התאמות . הרשימה כוללת התאמות כלליות , התאמות כיתתיות והתאמות בבחינות . חלק מההתאמות בבחינות נכללות גס בתקנות משרד החינוך , אך הרשימה הבאה מרחיבה אותן וכוללת גם תנאים מקלים והתאמות נוספות , הממוינות על פי הצרכים של לומדים עם לקויות למידה שונות , כגון : לומדים עם קשיי קריאה , עם קשיי כתיבה , קשיי חשבון וקשיים בארגון . התאמות כלליות . 1 יצירת סביבה לימודית מובנית ; . 2 חזרה על הוראות לגבי משימות כיתתיות ולגבי שיעורי בית תוך פישוטן ; . 3 מתן הוראות מילוליות בצירוף עם הוראות חזותיות ; . 4 תיאום ויידוע על סדר הזמנים והפעילויות בכיתה ; . 5 התאמת דרכי בחינה לתלמידים עם לקויות ; . 6 שימוש ברשמקול , במחשב , בעזרים אורקוליים ובטכנולוגיה מסייעת ; . 7 בחירת ספרי לימוד מעובדים ; . 8 התאמת המשימות של שיעורי הבית לתלמידים . התאמות כיתתיות . 1 לאפשר לתלמידים המתקשים להקליט את דברי המורה . . 2 לאפשר לתלמידים המתקשים בקריאת חומר כתוב להשתמש בספרי לימוד מוקלטים כדי להאזין להם ולקרוא בהם בו זמנית . תלמידים אלו צריכים לגשת למורה כבר בתחילת השנה כדי שיוודאו מה יהיו ספרי הלימוד ולוח הזמנים ויוכלו להתארגן להקלטה . . 3 לאפשר לתלמידים להיעזר במערך השיעור ובהערות שהמורה רושם לעצמו . A לאפשר לתלמידים המתקשים בכתיבה להיעזר בהכתבה לאחר או בגורמים אחרים . יש תלמידים שהעבודות שלהם נראות כאילו הוכנו ללא תשומת לב , או שהם מסוגלים להעלות בכתב את רעיונותיהם רק באיטיות רבה . ייתכן שתלמידים כאלה יוכלו להדגים את הלמידה שלהם טוב יותר על ידי הכתבה לאחר , על ידי הקלטה או הארכת זמן . . 5 יש לחלק את המטלות ליחידות קטנות . הכוונה למטלות הדורשות זיכרון סדרתי כמו איות , חשבון ומילוי הוראות . אלה יובנו טוב יותר על ידי חלוקת המטלה ליחידות קטנות יותר .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר