זכויות אדם והקמתן של התנועות לסינגור עצמי

עמוד:106

מתן שירותים ככל הנדרש : מערכת השירותים הנוכחית אינה המערכת הבלעדית העשויה לענות על צורכי האדם עם מוגבלות , ויש לפעול להקמת מערכות שירותים שגישתן היא שהכול אפשרי . בארצות הברית התפתחו כמה דגמים של פעילויות התנועה להכוונה עצמית לאנשים עם נכויות התפתחותיות ולאנשים עם לקויות למידה . הדגמים כוללים לרוב את המרכיבים של מודעות עצמית , עצמאות , חינוך , בחירה , רפלקציה , הערכה , סינגור עצמי ופעילויות בקהילה . הפרויקטים הדגישו אספקטים של הוראת אסטרטגיות ממוקדות-אדם לקידום מרכיבים שונים של הכוונה עצמית , כולל טיפוח מנהיגות . וורד וקוהלר ( Ward & Kohler , 1996 ) ניתחו את הפעילויות לקידום הכוונה עצמית באוכלוסיות מיוחדות והעריכו את ממצאיהם . הם מצאו שהדגמים שפותחו כללו את התכנים הבאים : המשתתפים העריכו את היכולות שלהם , זיהו את המגבלות , הציבו יעדים , זיהו אפשרויות פעולה , קיבלו אחריות , ביטאו את ההעדפות והצרכים שלהם , ועקבו והעריכו את התקדמותם האישית . הדגמים עסקו באימון במיומנויות של קבלת החלטות , הצבת יעדים , מודעות עצמית וסינגור עצמי . כדי ללמד את המיומנויות האלו עסקו המנחים בהדגמת התנהגות של הכוונה עצמית , הם שיתפו את הלומדים במשחקי תפקידים ובסימולציות , והשתמשו בווידאוטייפ למטרות של הוראה ומתן משוב . נוסף על כך , הדגמים כללו גם פעילויות נרחבות במקומות שונים כקהילה , כמו במרכזי עסקים ובתעשייה , בשירות הציבורי , במסגרות חינוך על תיכוניות , כמסגרות תעסוקה , במקומות מגורים ובמרכזי אומנות קהילתיים . כדי להגביר את ההכרה של גורמים שונים לפעילות של הכוונה עצמית , כללו הפרויקטים גם אימון של מורים , הורים ומבוגרים משמעותיים אחרים בחיי המשתתפים . חלק מהדגמים גם יצרו עבור המשתתפים מסגרות לתרגול המיומנויות של הכוונה עצמית , כולל שילובם בתפקידי מנהיגות ובניהול מפגשי התח " י בבית הספר . וורד וקוהלר ( Ward & Kohler , 1996 ) העריכו את ההשפעות של הפעילויות השונות ומצאו , שהמשתתפים בהם ביטאו יותר התנהגויות ומיומנויות הקשורות בהכוונה עצמית . התנועה 'לס'נגור > ' צמ' Self-Advocacy Movement - התנועה לסינגור עצמי היא תנועה אמריקנית לזכויות אדם ואזרח , המונהגת על ידי אנשים עם נכויות התפתחותיות והמופנית לצורכיהם , והיא מהווה חלק מתנועה רחבה יותר לזכויות / לחיים עצמאיים . ( www . sabeusa . org ) הרעיון להקמת תנועה לסינגור עצמי נולד בשוודיה בשנות השישים של המאה העשרים

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר