מתן שירותים על-פי גישת האדם במרכז

עמוד:94

מתן שירותי םעל - פיגי שת האדם במרכז במאה וחמישים השנים האחרונות עברו השירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים בארצות רבות בעולם וכן בארץ כמה תהפוכות . במאה 19-ה פותחו מסגרות לימוד ותכניות אימון שהתבססו על האמונה כי ההוראה והשירותים לאנשים עם מוגבלויות צריכים להינתן במסגרות נבדלות , לרוב כאלה הממוקמות מחוץ לקהילה המקומית , וזאת לטובתו של האדם עם הצרכים המיוחדים ולטובת האוכלוסיה "הנורמלית . " רק בשנות השישים של המאה העשרים ניכר שינוי בתפיסה , בעקבות רעיון ה " נורמליזציה , " שהציג את מוסדות החינוך המיוחד ואת מסגרות התעסוקה לאנשים עם מוגבלויות כמסגרות העלולות להרחיק את האדם מהחברה שאליה הוא שייך . החוק האמריקני כולל חמישה סעיפים , האוסרים אפליה לרעה בתעסוקה , במסגרות ארציות וממשלתיות ( כמו בתי ספר ואוניברסיטאות , ( בנגישות למקומות ציבוריים ובטלקומוניקציה ( כמו נגישות למערכת הטלפון . ( על פי חוק ADA יש לספק לאדם הנחשב כבעל מוגבלות את ההתאמות הסבירות הנחוצות לו כדי להבטיח שוויון הזדמנויות בתעסוקה , בבית הספר ובנגישות למוסדות ציבוריים . עבור תלמידים עם מוגבלויות , החוק הזה מתייחס בעיקר לנגישות פיזית לבתי הספר ובנגישות לתכניות הנלמדות . בכך חשיבותו של חוק זה ללומדים עם לקויות למידה , מכיוון שהוא מבטיח נגישות לתכניות לימודים לתלמידים ולסטודנטים עם לקויות למידה והתאמות לימודיות סבירות במהלך לימודיהם . לא ניתן לדחות מועמד ללימודים במכללה להכשרת מורים , לדוגמה , אם הוא עומד בדרישות המועמדות מבחינת ציוני הסף שלו , אך יש לו לקות למידה . כדאי גם לשים לב למונח "התאמות , "סבירות כי חוק זה מחייב התאמות לימודיות שיאפשרו נגישות לימודית שווה , אך לאו-דווקא התאמות שמובילות להתערבויות שנחשבות למעולות במיוחד . ( very best interventions ) ההתאמות הסבירות שייבחרו יהיו כאלה שלא יוסיפו הוצאות כספיות למוסד הלימודי , ולכן מומלצות התאמות שנשענות על החברים בכיתה , ניסוח מחדש ופישוט של ספרי הלימוד ושל ההוראות הכתובות בהם , שינויי זמן במערכת הלימודים ( כולל הבחינות ומתן אפשרות למערכת לימודים חלקית , ( שינויים בדרישות של שיעורי הבית וכדומה . לדעתי , גם ההתאמות שמשרד החינוך הישראלי מציע עבור תלמידים עם לקויות למידה ( ראו חוזר מנכ"ל 1-מה בדצמבר ( 2003 מתאימות לתיאור של "התאמות . "סבירות

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר