החוק בארצות הברית

עמוד:92

מאז . The Individuals with Disabilities Education Act ( IDEA ) מוקד החוק ממשיך להיות מתן חינוך ציבורי מתאים וחינם לתלמידים עם מוגבלויות , כולל תלמידים עם לקויות למידה . שינויי החקיקה מתבטאים בדרך שבה מוגדרות המוגבלויות . תלמיד מוגדר כבעל מוגבלות אם יש לו ( 1 ) פיגור שכלי ; ( 2 ) לקות למידה ; ( 3 ) הפרעה רגשית חמורה ; ( 4 ) לקות שמיעה ו ( 5 ) לקות ראייה ; ( 6 ) לקות אורטופדית ; ( 7 ) בעיות בריאות אחרות ; ( 8 ) אוטיזם ( 9 ) נזק מוחי טראומטי או ( 10 ) לקות בדיבור , ושמוגבלותו מצריכה שירותי חינוך מיוחד . השירותים כוללים הגדרה , איתור , הפניה והערכה , תכנית חינוכית יחידנית , סביבת לימודים הכי פחות מגבילה והליכי ערעור . The Rehabilitation Act , 1973 , Section 504 חקיקת IDEA עונה על מרבית הצרכים של תלמידים עם לקויות למידה . אך יש שתי תת-קבוצות של אנשים עם לקויות למידה , שחוק זה אינו עונה על כל צורכיהם . הקבוצה האחת היא של תלמידים עם לקויות למידה , הנזקקים להתאמות או לשינויים במסגרת בית הספר , אך אינם עומדים בקריטריון הפער בין פוטנציאל להישגים , המוצג על ידי מחוזות שונים בארצות הברית להגדרת לקות למידה , או שיש להם קשיי לימוד קלים יחסית , ולכן אינם עומדים בקריטריונים של הגדרת . IDEA הקבוצה האחרת היא של בוגרים עם לקויות למידה , מעל גיל 21 שנים , הממשיכים לחוות קשיים לימודיים והסתגלותיים גם לאחר סיום לימודיהם בבית הספר התיכון , אך החוק , המוגבל לאנשים עד גיל , 21 אינו משרת אותם . סעיף 504 הוא זה שבא להגן על הצרכים המיוחדים של שתי תת-קבוצות אלו . הסעיף הזה נוגע למסגרות המקבלות תמיכה פדרלית , והוא במהותו חקיקה של זכויות האזרח ובא למנוע כל סוג של אפליה לרעה המבוססת על המוגבלות של האדם . במקורו סעיף זה בא לאסור אפליה בתעסוקה נגד אנשים שמוגדרים כבעלי מוגבלות על פי החוק , אך הוא הורחב , ונכלל בו גם איסור להפליה לרעה במסגרת בית הספר . החוק דורש לאפשר לתלמידים עם מוגבלויות הזדמנויות ייחודיות , כדי שיגיעו להישגים שווים לאלו של תלמידים ללא מוגבלויות . יכולים להיכלל בו תלמידים עם בעיות קשב והיפראקטיביות , ( ADHD ) תלמידים עם קשיי הסתגלות חברתיים , תלמידים המתקשים בלימודיהם ( אף אלה שאין להם תווית של לקות למידה , ( ותלמידים עם לקויות למידה שהפער בין הפוטנציאל וההישגים שלהם אינו משמעותי דיו לחייב חינוך מיוחד . כלומר , מדובר באנשים עם לקות או מצב אחר , המגביל אחד או יותר מפעילויות החיים המרכזיות שלהם ( כמו למידה , למשל , ( בהשוואה לאדם ממוצע . סעיף 504 בחוק מבטיח שתלמידים עם לקויות

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר