החוק בארצות הברית

עמוד:91

החוק בארצות הברית שלושה חוקים מרכזיים בארצות הברית מעגנים את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות . להלן תיאור כל אחד מהם והתייחסותו לאנשים עם לקויות למידה . סקירה זו תבהיר כיצד החוק האמריקני רואה את זכויותיהם של אנשים ( תלמידים , סטודנטים ובוגרים ) עם לקויות למידה , ומהן , לפי חוקים אלה , ההתאמות הסבירות עבורם כמערכת החינוך ובשוק העבודה . הסקירה גם תשמש בסיס להבנת התנועות להכוונה עצמית ולסינגור עצמי שהתפתחו בארצות הברית , ושקידמו באופן משמעותי את פעולות הסינגור העצמי של אנשים עם צרכים מיוחדים , כולל אנשים עם לקויות למידה . ( IDEA ) The Individuals with Disabilities Education Act pin זה במקורו התקבל בשנת 1975 וידוע בתור . Children Act , Public Law 94-142 Education for All Handicapped החקיקה הזו הבטיחה חינוך ציבורי חינם ומתאים לכל התלמידים עם מוגבלויות . לחוק ארבעה יעדים : א ) להבטיח שתכניות חינוך מיוחד יהיו נגישות לכל התלמידים עם מוגבלויות ; ב ) להבטיח הוגנות והתאמה בהחלטות הנוגעות למתן שירותי חינוך מיוחד ; ג ) למסד הליכי ערעור ; ד ) ולספק תמיכה כספית למדינות ולמחלקות חינוך מקומיות . חקיקת חוק זה אפשרה לזהות ילדים עם לקויות למידה שלא זוהו קודם לכן , לספק להם שירותי חינוך מיוחד המותאמים לצורכיהם , ליישם הליכי ערעור , ולאמן מורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד ללמד בדרכים המותאמות לאוכלוסיית התלמידים , כולל אלו עם לקויות למידה . בעקבות חוק זה הפכה הקטגוריה של לקויות למידה לקטגוריה לגיטימית של מוגבלות במסגרת החינוך המיוחד . בשנת , 1977 שנתיים לאחר חקיקת החוק , פורסמה גם ההגדרה הפדרלית ללקויות למידה . אחת לחמש שנים לערך מאשר הקונגרס האמריקני את החוק הזה . בשנת 1990 כלל האישור מחדש גם כמה שינויים בחוק , כולל שינוי בשם החוק והוא נקרא למימוש זכויות הילדים עם הצרכים המיוחדים במערכת החינוך , ונציגיו מסנגרים גם על זכויות הילד והוריו בוועדות ההשמה לחינוך מיוחד . מרכז "קשר" - שירות מידע ותמיכה למשפחות ולאנשי מקצוע לגבי ילדים עם צרכים מיוחדים . המרכז מיידע על מסגרות וארגוני סיוע , על זכויות , הטבות ותכניות מיוחדות ומציע גם שירותי תיווך וסינגור בקשרים עם גורמים בקהילה .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר