חוקים, תקנות ואגודות בישראל

עמוד:88

מורכבת ממנהל בית הספר , ממחנך הכיתה , מיועץ השכבה , ממרכז השכבה וממורים מקצועיים המלמדים את התלמיד את המקצועות , שנדרשות בהם התאמות בדרכי ההיבחנות במהלך הלימודים ובבחינות הבגרות . בית הספר יכול לשקול גם הזמנת מומחים נוספים שישתתפו בדיוני המועצה הפדגוגית . המלצות המועצה הפדגוגית נשענות על המלצות האבחונים שנערכו לתלמיד . עם זאת , חוזר מנכ"ל זה אינו רואה בתלמיד שותף , ולו גם חלקי , בדיוני המועצה הפדגוגית ( או הצוות הפדגוגי . ( המועצה הפדגוגית אינה אמורה להזמין את התלמיד לישיבותיה , לשמוע מה עשוי לסייע לו "למצות את הפוטנציאל הטמון , "בו וההנחיה היא שהחלטות המועצה יימסרו בכתב לתלמיד ולהוריו בהקדם , עם זכות ערעור של התלמיד או של בא כוחו . על פי מסמך זה המערכת החינוכית אחראית להתאמת דרכי ההיבחנות לתלמיד ואף להכנתו לדרכי ההיבחנות המיוחדות , אך אין במסמך אמונה בזכותו של התלמיד להשפיע על דרכי ההיבחנות המתאימות לו . חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך 7-1 c בדצמבר 2003 בנושא "התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה " מכבד את הידע שנצבר בבית הספר על התלמיד , כוחותיו וקשייו . החוזר מציג מודל עבודה לתהליכי איתור ואבחון תלמידים , מדגיש את החשיבות של התערבות חינוכית המקדימה את ההפניה לאבחון ומתאר את תפקידה של המועצה הפדגוגית כבית הספר כגוף המוסמך לאשר את ההתאמות או להמליץ עליהן . ייחודו של חוזר זה הוא בכך שהוא מסדיר את נושא ההתאמות ומתאימם לרמת החומרה של הלקות . ההתאמות יכולות לבוא לידי ביטוי בארבעה סוגים של שינויים : א . שינויים באופן הצגת הבחינה לתלמיד ( הקראת שאלות , מתן קלטת או מתן שאלון בחינה עם דפוס מוגדל ;( ב . שינויים באופן מתן התשובות על ידי התלמיד ( התעלמות משגיאות כתיב , שכתוב כתב יד לא קריא ;( ג . שינויים בהקצאת הזמן ( תוספת זמן ;( ד . שינויים במהות הבחינה ( צמצום החומר לבחינה או בחינה בעל פה . ( סוג השינוי יותאם ללקות ולחומרתה . שינויים בתנאי הבחינה יאושרו על ידי המועצה הפדגוגית של בית הספר ואילו שינויים במהות המבחן ( שינויים בתנאי ההיבחנות ובתוכן המבחן ) יאושרו על ידי ועדת התאמות מחוזית . מרגלית , אפרתי ודנינו ( 2002 ) מסכמות ממצאים מחקריים לגבי התרומה של התאמות הולמות לקידומם של תלמידים עם לקויות למידה . הן סוקרות מחקרים שנערכו בעיקר בארצות הברית ושאוששו את ההנחה בדבר הערך הייחודי של התאמות לשיפור ההישגים הלימודיים של תלמידים עם לקויות למידה . עם זאת

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר