חוקים, תקנות ואגודות בישראל

עמוד:82

התואמת את הצרכים הלימודיים , הרגשיים , ההתנהגותיים והחברתיים של התלמיד , וזאת כדי לאפשר לו הסתגלות לחברה ולקהילה . הסעיפים המשמעותיים לתחום השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה הם סעיפים 7 ב ג- ' ' שבפרק ג י של החוק . הסעיפים קובעים "בבואה לקבוע השמתו של ילד בעל צרכים מיוחדים , תעניק ועדת השמה זכות קדימה להשמתו במוסד מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד " ( סעיף ב . ( כלומר , עקרון "החלופה הפחות מגבילה " ו " עקרון הרצף " באים לידי ביטוי בחוק זה , והם מנחים לשקול שילובו של כל תלמיד במסגרת החינוכית הפחות מגבילה עבורו , אך העונה על צרכיו . מערכת החינוך צריכה ליצור מסגרות שילוב שונות , ואם שילוב התלמיד במערכת חינוכית רגילה , ברמה זו או אחרת , אינו עונה דיו על צרכיו , רק אז יש לשקול את השמתו במסגרת לימודית של החינוך המיוחד . בהמשך , בסעיף קטן ג , ' נקבע "החליטה ועדת השמה על השמתו של ילד בעל צרכים מיוחדים במוסד כאמור בסעיף קטן ( ב , ( תמליץ הוועדה על טיפולים או על שיעורים מיוחדים שיינתנו לו באותו מוסד" ( סעיף ג י . ( כלומר , שילובו במסגרת חינוך רגילה אינה פוטרת את המערכת מדאגה לספק לו שירותים חינוכיים , שהוא יזדקק להם מתוקף מוגבלותו ועל פי הנחיות ועדת ההשמה . בתשס " ג ( 2002 ) הוכנס תיקון ( מספר ( 7 לחוק חינוך מיוחד . התיקון עוסק בין השאר בהפעלתה של ועדת שילוב מוסדית , שתפקידה לקבוע את הזכאות לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילים . ועדת שילוב זו אמנם מזמנת את הורי הילד להשמיע את דבריהם , או אפילו רשאית להזמין את הילד להשמיע דבריו , וכדברי התיקון הנ"ל לחוק בסעיף 20 ד . ( ה : ( "ועדת השילוב תיתן הזדמנות , טרם החלטתה , להורי התלמיד להשמיע את דבריהם , ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם , כן רשאית היא לשמוע את הילד . " יש לציין , שהחוק מתייחס לזכותו של התלמיד לקבוע את מסגרות החינוך שלו כ " אפשרות" ולא כזכות מעוגנת בחוק , שתחייב את ועדת השילוב . לעומת זאת , בקביעת התכנית החינוכית היחידנית לתלמיד משולב מוזמנים על פי חוק ( סעיף 20 ז ) . ב ( 1 ( הורי התלמיד והוא עצמו להשמיע את דבריהם , ובכך להשפיע על בניית התכנית : "את התכנית החינוכית היחידנית יקבעו מחנך הכיתה שבה לומד התלמיד המשולב , עובד הוראה מטעם החינוך המיוחד , וכן בעל מקצוע נוסף אם נדרש לפי העניין , לפי החלטת מנהל מוסד החינוך הרגיל . לפני קביעת התכנית החינוכית היחידנית יוזמנו הוריו של התלמיד המשולב והתלמיד עצמו להשמיע את דבריהם , והם רשאים להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי . "מטעמם

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר