מתן מסגרת חדשה לחוויית הלקות

עמוד:75

מתן מסגרת חדשה לחוויית הלקות התהליך של מתן מסגרת חדשה ( Reframing ) לחוויית הלקות הוא גורם מפתח בהצלחתם של אנשים עם לקויות למידה . המושג של "מתן מסגרת חדשה" מתייחס ל"מערך של החלטות הקשורות לפרשנות יוצרת וחיובית יותר של חווית לקות הלמידה " . ( Gerber , Ginsberg & Reiff , 1992 : 481 ) מתן מסגרת חדשה מאפשר לאדם לזהות את כוחותיו ולנווט אותם להתנסויות מוצלחות . עם זאת , עליו להישאר מודע לחולשותיו , מולן יהיה עליו לעמוד ואותן יצטרך לעיתים לעקוף . לדעתם של גרבר , גינסברג וריף , פעולה זו של מתן מסגרת חדשה יכולה להיות ההסבר להצלחה או לאי ההצלחה של אנשים עם לקויות למידה בבגרותם , וכי אי מתן מסגרת חדשה לחוויית הלקות עלול למנוע מאנשים להפיק מהלקות שלהם משמעות בונה בבגרותם . בספרות הפסיכולוגית נתפס המושג "מתן מסגרת חדשה " כפעולה של שינוי תפיסת המציאות על ידי שינוי המשמעות המוקנית לאירועים . בנדלר וגרינדר שימוש בגישות נרטיביות-קואופרטיביות , העצמה פרטנית , העצמה על ידי הכנת הסביבה לשינוי חברתי והבטחת סביבה פחות מגבילה . פעילויות מעצימות מודגמות גם בתכניות מס"ע לפיתוח מודעות וסינגור עצמי ללומדים עם לקויות למידה ( ראו תיאור מפורט של תכניות מס"ע כפרק . ( 11 הפעילויות נשענות על הידע ועל המשאבים הקיימים של הלומדים , מאפשרות להם להגדיר מחדש את המטרות האישיות שלהם , להיות מודעים ליכולות , לקשיים ולדרכי הפיצוי האישיות שלהם ולפעול כדי לשנות את תנאי הלמידה שלהם . התכניות יוצרות שיתוף מעצים , כי הן מקבלות את הלומדים המשתתפים בהן כאנשים שלמים , בעלי רצונות ושאיפות , ידע וכישורים , ולא רק כבעלי צרכים . השינוי שחל בתהליך ההעצמה של תלמידים וסטודנטים המשתתפים בתכניות מס"ע הוא שינוי פנימי , הכולל העצמה פסיכולוגית והעצמה פוליטית . בממד הפסיכולוגי מחזקים הלומדים את האמונה שלהם ביכולתם לקבל החלטות אישיות ולפתור את בעיותיהם . במקביל הם חווים גם העצמה פוליטית , המתבטאת ביכולתם לפעול בסביבתם , כשהם מיישמים את המיומנויות והידע המעשי שרכשו בפעולות אותנטיות של סינגור עצמי . תכנית מס"ע לסטודנטים , המונחית במסגרת קבוצתית , מעודדת העצמה פרטנית בממד נוסף : תוך כדי תהליך של שינוי , המשתתפים בקבוצה נותנים זה לזה תמיכה רגשית וחברתית , סיוע ומשוב ומחזקים את האמונות האישיות שלהם לגבי מסוגלותם העצמית לסייע ולהסתייע .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר