תאוריית ההכוונה העצמית

עמוד:58

הבית-ספריות היו אלו שהרגישו שייכים ובטוחים והרגישו שלאחרים ( הורים , מורים ) איכפת מהם . . 2 הפנמת פעולות שלהן מוטיבציה חיצונית , תלויה גם בתחושת היכולת . אנשים יאמצו לעצמם התנהגויות , שלגביהן הם מרגישים בעלי יכולת , התנהגויות שזוכות להערכה על ידי קבוצות חברתיות רלוונטיות . כך , למשל , ילד הנדרש לפעול לפני שהוא מוכן לכך מבחינה התפתחותית , או לפני שהוא מבין את הרציונל של המעשה , יוכל להפנים רק באופן חלקי מרכיבים של הכוונה עצמית , כי הוא אינו מרגיש בעל יכולת ביחס לפעולות אלו . . 3 התנסות באוטונומיה מעודדת הפנמה , והיא חשובה ביותר כדי להגיע לרמה גבוהה של ויסות עצמי . התנסות בבחירה , מימוש רצון אישי וחירות מלחצים חיצוניים מיותרים יובילו להתנהגות או לחשיבה , שבה האדם מטמיע ערכים והופך אותם לערכיו ועל פיהם הוא מתנהג . לסיכום , התנהגויות המונעות על ידי מוטיבציה פנימית הן דוגמה קלאסית לפעולות של הכוונה עצמית , משום שהן נובעות מהאדם עצמו ואינן מנוכרות לו ומשום שהן אמיתיות ונאמנות לערכיו . התאוריה של הכוונה עצמית על פי דיסי וראיין ( Deci & Ryan , 2000 ) מכירה בכך שגם התנהגות המונעת על ידי מוטיבציה חיצונית יכולה להיות בעלת אפיונים של הכוונה עצמית , לפיה האדם מזדהה עם ההתנהגות ומטמיע את ערכיה . באמצעות הפנמה ושילוב האדם יכול להיות מונע באופן חיצוני , ובה בעת להיות מחויב להתנהגותו ואותנטי . המחויבות והאותנטיות נתמכות על ידי התנסויות , המחזקות את תחושת היכולת העצמית , את האוטונומיה והשייכות . גרולניק וראיין ( Grolnick & Ryan , 1990 ) בחנו היבטים של הכוונה עצמית אצל ילדים עם לקויות למידה . הם מצאו שילדים אלו תופסים עצמם כפחות קומפטנטיים יחסית לילדים ללא לקויות למידה . הילדים עם לקויות הלמידה נטו גם לראות את השליטה בהצלחות ובכישלונות כנמצאת בידי אחרים , בעלי הכוח , יותר מקבוצות הביקורת של ילדים ללא לקויות למידה ושל ילדים עם הישגים נמוכים . במחקר אחר מצאו דסי , הודג י ס , פירסון ותומסון , ( Pierson & Tomassone , 1992 Deci , Hodges , ) שתחושת הקומפטנטיות הייתה מנבא מרכזי להסתגלות ולהישגים לימודיים של תלמידים הלומדים במסגרות של חינוך מיוחד ולהם לקויות למידה . התנהגות של אנשים עם לקויות למידה , המאופיינת לעיתים קרובות על ידי פסיביות , אי-לקיחת אחריות אישית והיעדר הכוונה עצמית , יכולה להיות מוסברת על ידי התאוריה של הכוונה עצמית כמקרה של כישלון בהפנמה . התאוריה מציעה

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר