סוגיית הפער בין פוטנציאל להישגים

עמוד:47

סוגיית הפער בין פוטנציאל להישגים כאמור , לומדים עם לקויות למידה עשויים להתקשות בשימוש נאות בחוקי השיח , והקשיים השפתיים-תקשורתיים שלהם יבואו לידי ביטוי גם כניסיונות שלהם לסינגור עצמי . אך הקשיים התקשורתיים יכולים לתת הסבר חלקי בלבד למכלול הקשיים של אוכלוסיה זו , ולאותם קשיים הבאים לידי ביטוי כשהם מסנגרים על עצמם . הסבר רחב יותר נותן מודל "הברית המשולשת" . ( Benchell , 1989 Short & Weissberg- ) אשתמש במודל זה כדי ליצור מסגרת דיון , שתבהיר מדוע אנשים "רגילים" מצליחים לפתח באופן טבעי הכוונה עצמית וסינגור עצמי , כעוד אנשים עם לקויות למידה , ה"יכולים אבל לא מצליחים" בתחומי תפקוד שונים , צריכים תכניות טיפוח מוגדרות וישירות . להלן הבהרות מספר לגבי סוגיית הפער בין פוטנציאל לבין הישגים אצל אנשים עם לקויות למידה , שיסייעו לנו להבין את מודל הברית המשולשת . לומדים עם לקויות למידה תוארו באופן עקבי כבעלי אפיון ייחודי , הבא לידי ביטוי כחוסר ההתאמה בין הפוטנציאל הלימודי המצופה שלהם ( והמבוסס על יכולתם השכלית ) לבין הביצועים שלהם בפועל במצבי לימוד שונים . הסוגיה המרכזית היא לאתר את הגורם או את החסך הספציפי ( או הגורמים / החסכים ) המובילים לפער הזה , והחוצצים בין יכולת שכלית תקינה לבין הישגים לקויים . הועלו השערות שונות לגבי הגורמים הסיבתיים האחראים לפער ההישגים אצל לומדים עם לקויות למידה , וביניהם ניתן למנות השערות לגבי חסרים קוגניטיביים ספציפיים , חסרים באסטרטגיות למידה וחסרים מוטיבציוניים . עם זאת , לא קיימת הסכמה על סימון גורם אחד , המסביר את פער ההישגים . בסקירתו ההיסטורית מציין טיילור , ( Taylor , 1988 ) כי לפני שנת , 1963 השנה שבה הציע קירק את השימוש במונח "ליקויי , "למידה נכללו מרבית התלמידים האלו בקטגוריה של "תלמידים תת-משיגים . " כאותן שנים הופנתה אצבע מאשימה אל סביבת הבית ובעיקר אל האם , שנתפסה כאחראית לכישלונות הלימודיים של ילדיה . השערה זו על אחריות האם עוררה אי נחת והובילה את קרוקשנק לטעון כבר בשנת , 1961 כי הקשיים נובעים אולי מנזק מוחי ולא מדגמי העברה כושלים מתרחבת היכולת ליצור מגוון טיעונים במהלך פעולת השכנוע ולכוון את מהלכי השיח . ניפולד בחנה כיצד תלמידים עם לקויות למידה משכנעים אחרים וכיצד הם נענים לפניות שכנוע . היא מזהה חסרים ניכרים בהבנה ובשימוש בכוונה התקשורתית של שכנוע אצל תלמידים עם לקויות למידה / שפה . קושי זה יהיה גם משמעותי לגבי יכולתם לסנגר ביעילות על צורכיהם .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר