כישורי שפה פרגמטיים

עמוד:45

מחקרים על התפתחות שפה של ילדים עם לקויות שפה / לקויות למידה ומתעדת איחורים התפתחותיים בפרגמטיקה של שפה ובתחומים שפתיים נוספים , כמו התפתחות סמנטית , יצירת מושגים , התפתחות סינטקטית וזיכרון מילולי . יחד עם הממצאים החוזרים ונשנים לגבי קשיים כפרגמטיקה של שפה אצל תלמידים עם לקויות שפה / לקויות למידה יש חוקרים המציינים את הקשיים המתודולוגיים כתחום המחקרי הזה . דאדלי , ( Dudley , 1985 ) למשל , כוללת כסקירתה מחקרים שנערכו בארבעה תחומים : השימוש של תלמידים עם לקויות למידה כשפה ספונטנית , יכולתם להתאים את שפתם לאפיוני השומע , היעילות של התקשורת שלהם והיכולת שלהם למלא את חובות השומע . המחקרים שדאדלי סקרה אמנם מתעדים קשיים בפרגמטיקה של השפה אצל תלמידים עם לקויות למידה , אך לדעתה חלק ממחקרים אלו לוקה בבעיות מתודולוגיות . האירוע הבא מדגים קושי בפרגמטיקה של השפה , הבא לידי ביטוי באירועים יומיומיים , שבהם מעורבים תלמידים : תומר הוא תלמיד עם לקות למידה הלומד בכיתה ו י . הוא פנה למחנכת הכיתה ואמר לה בהתרגשות ובכעס : " הלכתי לשם והיא לא רצתה להסכים לזה , אז אני החלטתי שזה לא בא בחשבון ואני לא מתכנן לעשות את זה . "בכלל המחנכת הביטה בתומר בחוסר הבנה מוחלט ואמרה לו : "אני לא מצליחה להבין מה אתה . "אומר התגובה של המחנכת הגבירה את הפגיעות של תומר . הוא לא הבין מדוע המחנכת לא באה לעזרתו והוא יצא בכעס מחדר הכיתה . מה לא היה פרגמטי בדברים של תומר ? תומר התכוון לומר שהוא ניגש למורה חנה , במרכז הלמידה בבית הספר . תומר הציע לחנה שהוא יגיש בתאריך היעד רק את ראשי הפרקים לעבודת הסיכום על העלייה השנייה , ואילו את העבודה השלמה יגיש בשבוע הבא . הבקשה נבעה מהקשיים שלו לקרוא מהר ולסכם את החומר הלימודי הרב . המורה חנה סירבה לבקשה שלו ונימקה את הסירוב בכך שהיה לו , לדעתה , מספיק זמן כדי לסייס את כל העבודה . תומר חזר למחנכת הכיתה כדי לדווח לה על האירוע , והציטטה לעיל כוללת את הניסוח שלו . כדי לתקשר כראוי תומר היה צריך לקחת בחשבון שהמחנכת שלו אולי לא יודעת לאן הוא פנה , מה זה ? "שם" מי זו אותה "היא " שאליה פנה ? למה היא לא הסכימה ; מה לדעתה לא בא בחשבון ? ומה תומר לא מתכנן לעשות ; הנתק התקשורתי , שבעקבותיו עזב תומר את חדר הכיתה , החל בחוסר יכולתו של תומר לקחת בחשבון את הידע הקודם של המחנכת לגבי האירוע ולנסח את דבריו במדויק . הנתק העמיק עקב התגובה המכלילה של המחנכת שאמרה לו : "אני לא מצליחה להבין מה אתה אומר . " ייתכן ולו הייתה המחנכת מפנה לתומר שאלות ספציפיות לגבי המקום , האדם והאירוע , היא הייתה יכולה ליצור איתו תקשורת אמיתית ולכוון אותו לפעולה בונה .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר