כישורי שפה פרגמטיים

עמוד:44

א ) אסטרטגיות תיקון הקשורות למבנה הלשוני : שיפור ההיגוי , שינוי דקדוקי , שינוי תחבירי או שינוי באוצר המילים . ב ) אסטרטגיות תיקון הקשורות לתוכן המידע : חזרה על הנאמר , אישור , פירוט ספציפי או הרחבה . ג ) אסטרטגיות תיקון הכוללות שינויים חוץ לשוניים : שינויים בטון הדיבור , בהטעמה , במהירות או בעוצמת הדיבור . . 5 תוצאה : מידת ההצלחה של השימוש באסטרטגית תיקון כדי לבנות מחדש את התקשורת . שימוש לא מקדם באסטרטגיית תיקון מודגם במקרה הכא : שלומי , תלמיד עם לקויות שפה / למידה , הגיע באיחור לשיעור . לשאלת המורה מדוע איחר , ענה שלומי : "התחרפנתי לגמרי ולא שמתי לב . "לצלצול בתגובה שאלה אותו המורה : "מה ? מה אתה אומר . ''? שלומי זיהה שיש קצר בתקשורת בינו לבין המורה , וכדי לתקן את הקצר , הוא חזר מילה במילה על המשפט שאמר , אך שינה את מהירות הדיבור שלו ודיבר לאט יותר . המורה הלאמבינה הפנתה אותו להירשם במזכירות בית הספר . כדי לבנות מחדש את המסר , השתמש שלומי באסטרטגיית תיקון חוץלשונית ( שינוי מהירות הדיבור , ( שלא קידמה את ההבנה . מכיוון שאי ההבנה נבעה משימוש באוצר מילים שלא היה מוכר למורה התחרפנתי" ) , (" היה עליו להשתמש באסטרטגיית תיקון לקסיקלית , הקשורה למבנה הלשוני , ולבחור במילה אחרת במקום "התחרפנתי , " כדי להבהיר את עצמו ולבנות מחדש את השיחה . גם למשוב של המורה היה חלק בבחירה הלא-מתאימה של אסטרטגיית התיקון . השאלות הלא ספציפיות שלה מהל" ) מה אתה אומרי (" לא סיפקו לשלומי מידע מספיק , כדי להחליט מהו הגורם לאי ההבנה , ולכוון אותו לבחור באסטרטגיית התיקון המתאימה . לאנשים עם לקויות למידה יכולים להיות קשיים בכל אחד ממרכיבי הפרגמטיקה של השפה . קיימים כמה מאמרים שסקרו מחקרים על היכולות הפרגמטיות של תלמידים עם לקויות שפה / לקויות למידה . דוניו ( Donahue , 1983 ) סוקרת מחקרים על כישורי השיח של ילדים עם לקויות למידה . אף שילדים אלו היו מעוניינים להשתתף בשיח ולמלא בו את חובותיהם , הם התקשו לעשות זאת בגלל מיומנויות דלות כפרגמטיקה של השפה . גם ספקמן ( Spekman , 1984 ) סוקרת מחקרים בתחום של כישורי שפה פרגמטיים של תלמידים עם לקויות שפה / לקויות למידה . את מיומנויות השיח היא מנתחת על פי הקטגוריות של כוונות תקשורתיות , הנחות מוקדמות , ארגון חברתי של השיח וההקשר , תוך הדגשת הקשיים של תלמידים אלו בקטגוריות שנבדקו . וויג ( Wiig , 1984 ) סוקרת

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר