כישורי שפה פרגמטיים

עמוד:43

וסימון להעברת התור . ( Sacks , Schegloff & Jefferson , 1974 ) דרכים לסימון העברת התור כוללים שאילת שאלות , שינוי באינטונציה , הפסקה וכדומה . חוקי השיח מתייחסים לאסטרטגיות של התחלה , המשך וסיום שיחה , וכן ליכולת לשנות נושא ולתקן אי הבנות , בהתחלת השיחה , הדובר צריך לדעת כיצד למשוך תשומת לב לדבריו , ליצור קשר עין עם השומע ולשמור על קשר העין , וכן לדעת להתאים את המרחק הגופני לנושא השיחה ולשומע . במהלך השיחה ניתן להשתמש בכמה אסטרטגיות כדי להמשיך את השיחה , כמו : חזרה על דברי האחר , תגובה ספציפית לשאלה או הערה של האחר , הוספת מידע חדש או הפניית שאלות להבהרה ולהרחבה . השפעת לקות הלמידה יכולה להתבטא בקושי לארגן את השיחה של הסינגור .-העצמי מתי לדבר ומתי להקשיב , מה לכלול בבקשה ואיזה חלק להקדים למשנהו ( האם להתחיל את הסינגור בתיאור הקושי או בפירוט הזכאות , לדוגמה , ( איך להוסיף ולהבהיר , כשהדברים אינם ברורים , מהם הסימנים לכך שהנמען מבקש לסיים את השיחה ואיך ליזום באופן ענייני ומנומס מפגש נוסף . במהלך השיחה ייתכן "קצר" בתקשורת , וכדי לתקנו יש צורך בניתוח מרכיביו . תלמידים עם לקויות שפה / למידה עלולים להתקשות באיתור ובתיקון של איהכנות תקשורתיות . ( Donahue , Pearl & Bryan , 1980 ) ניתוח אירוע של חוסר תקשורת צריך להצביע על כך שאמנם התרחש קצר תקשורתי ולכלול מידע על הסיבה וכן יוזמה לתיקון , שימוש באסטרטגיות תיקון והערכת התוצאות של ניסיון התיקון . להלן פירוט של כל אחד מהמרכיבים בניתוח אירוע של חוסר תקשורת : . 1 זיהוי הקצר : כאשר נוצר קצר תקשורתי על המשוחחים לזהות את קיומו . . 2 איתור הסיבה : ייתכנו גורמים שונים לקצר כתקשורת וביניהם : היגוי לא ברור , עוצמת קול לא מתאימה , מידע לא מלא , רמת מורכבות גבוהה של המידע , היעדרו של קשב הדדי , תמיכה חזותית לא מספיקה או היעדרו של רצון הדדי לתקשורת . המשוחחים צריכים לאתר את סיבת הקצר כדי שיוכלו לפעול לתיקונו . . 3 יוזמה לתיקון : ניסיון התיקון יכול להיות יזום על ידי המוען או על ידי הנמען , המסמן בדרכים שונות שהוא זקוק למידע נוסף או להבהרות . . 4 אסטרטגיות תיקון : אלו הדרכים שנוקט המוען כדי לתקן קצר תקשורתי . חוקרות השפה רות ' וספקמן ( Roth & Spekman , 1984 ) מבחינות בכמה אסטרטגיות תיקון , שניתן לחלקן לשלוש קבוצות :

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר