זמן איראן

מתוך:  > זמן איראן

עמוד:2

המרכז ללימודים איראניים ייעודו של המרכז ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב הוא קידום ידע והבנה בנושאים הקשורים לאיראן באמצעות מחקר , כנסים והרצאות . בפעילויותיו המגוונות מבקש המרכז להעמיד לרשות אנשי אקדמיה , סטודנטים וכן ציבורים בעלי עניין הזדמנות לפתח הבנה יסודית ומעמיקה יותר של התהליכים ההיסטוריים והתרבותיים , אשר עברו ועוברים על איראן ועל הקהילה היהודית בה . המרכז ללימודים איראניים מפרסם ספרים , ניירות עמדה וכן את - Iran-Pulse סקירה וניתוח תקופתיים לגבי אירועים ותהליכים שוטפים באיראן , או הקשורים אליה . כמו כן , המרכז מכנס באופן קבוע את פורום איראן , קבוצת דיון העוסקת בעבודות אקדמיות בתהליכי התגבשות ובנושאים שונים הקשורים לאיראן . מרכז דניאל אברהם ללימודים אזורים ובינלאומיים המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם באוניברסיטת תל אביב מקדם מחקר והוראה משותפים ובין תחומיים בנושאים בעלי חשיבות כלל עולמית . המרכז מתמקד בסכסוכים בין אתניים ובין דתיים ברחבי העולם , תוך שימת דגש מיוחד על הפקת לקחים אפשרית בנוגע לסכסוך הישראלי פלסטיני . המרכז מעודד מצוינות במחקר של נושאים בינלאומיים ואזוריים , ופועל ליצירת קשרים עם אוניברסיטאות חשובות ברחבי העולם במטרה לקדם חילופי ידע בינלאומיים בתחומים חשובים אלה .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר