א חשבון־הנפש

עמוד:

לא עשו הוא השואל אותו , שהרי גם עשו עשוי לשאול אותן שלוש שאלות ולהביא עצבות על האדם . יש שהשטן שואל ומחקה את שאלתו של הקדוש ברוך הוא . אין זו שאלת האמת , אלא דומה היא לה , וסימנך שאין היא נפסקת בדיבור ' איפה . ' ? אלא ממשיכה ואומרת ו 'ממקום שהגעת לשם , שוב אין לך דרך . יש חשבון נפש הפוך , שאינו מחזיר את האדם בתשובה ואינו מראה לו את הדרך , אדרבה , הוא מראה לו ששערי התשובה נעולים , והוא דוחפו למקום שהתשובה כאילו נעדרת ואין לו לאדם שער להמשך חייו אלא בגאווה ובתעתועים , שהם מידות השטן ותורת החיים שלו .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר