דרכו של אדם על־פי תורת החסידות

עמוד:

הדברים שבקונטרס זה נאמרו בסידרת הרצאות שהרציתי ב'קול ישראלי בתחילת שנת תש'ו ומאז לא הוספתי עליהם ולא גרעתי מהם . רק עכשיו עם הדפסתם בצורת ספר נעשו בהם שינויים ותיקונים שבסגנון ובלשון , והנני מודה מקרב לבי לידידי מר משה ינון שהשתתף עמי במלאכת תיקון זו .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר