הקדמה למהדורה העברית

עמוד:8

העורכים פירטו את הסיבות לגישה n כתבי ויגוצקי קשים לתרגום . הם מכילים ציטוטים רבים של יצירות ומחברים מיושנים , וכתוצאה ממחלתו של ויגוצקי מאמרים רבים לא עברו עריכה נאותה ולא הוכנו לפרסום . לכן קשה היה להסתפק בתרגום מילולי של עבודותיו . מסיבה זו החליטו לוותר על מידה של אמת היסטורית וטקסטואלית , על מנת ליצור אוסף ק ריא המייצג את הרעיונות המרכזיים בתיאוריה של ויגוצקי . היום , מאז אמצע שנות ה , 70 כבר מצוי מיגוון רחב של יצירות ויגוצקי באנגלית ( רשימת המקורות המפורטת מובאת במבוא מאת אלכס קוזולין . ( עם זאת , חשיבותו של הספר הנוכחי לא פחתה והוא מאפשר הצצה ראשונה בעבודתו הענפה של ויגוצקי . למטרה זו נועדה המהדורה העברית הנוכחית . אלכס קוזולין ומיכל צלרמאיר . 1 ראו המהדורה המדעית באנגלית ( Russian edition 1984 ) . The Vygotsky Reader , pp . 99-174 . Oxford : Basil Blackwell child development . In R . Van der Veer and J . Valsiner ( Eds . ) , Vygotsky , L . and Luria , A . ( 1930 / 1994 ) . Tool and symbol in . 2 Language . Cambridge , MA : MIT Press ( Russian edition 1934 ) . Vygotsky , L . ( 1986 ) . Thought and . functions . Moscow : Academy of Pedagogical Sciences . mental functions . In L . Vygotsky , Developmentof higher mental Vygotsky , L . ( 1931 / 1960 ) . History of the development of higher . 3 development at the school age . In L . Zankov , Zh . Shif , and D . Vygotsky , L . ( 1935 ) . The problem of learning and mental . 4 children in the processof learning . Moscow : Uchpedgiz . Zh . Shif , and D . Elkonin ( Eds . ) , Mental development of Vygotsky , L . ( 1935 ) . The pre-history of writing . In L . Zankov , . 6 development of the child . Voprosy Psikhologii , 3 : 62-76 . Vygotsky , L . ( 1933 / 1966 ) . Play and its role in the mental . 5 of learning , Moscow : Uchpedgiz . Elkonin ( Eds . ) , Mental developmentof children inthe process

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר