למידה בהקשר חברתי התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים

עמוד:4

LS . Vygotsky The Development of Higher Psychological Processes Mind in Society E . Souberman S . Scribner V . John-Stiener Edited by : M . Cole עורך הסדרה גיורא-. רוזן המערכת : שלומית אביאסף תמנע הורביץ עוזי שביט עיצוב הסדרה רוני-. בלוסטוקי ISBN 965-02-0212-9 Publishing House Ltd . 2004 by Hakibbutz Hameuchad כל הזכויות שמורות נדפס בישראל דפוס "חדקל" בע"מ , תל אביב

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר