הפואטיקה של הבית

עמוד:7

תודה לגיורא עיני מקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב ולדוד פישר ועו"ד דורית ענבר מנהלי הקרן החדשה לקולנוע בעבר ובהווה , על כך שראו בחשיבות הוצאתו לאור של המחקר והעמידו לרשותי את תמיכת הגופים שהם עומדים בראשיהם . תודה להוצאת כרמל על האכסניה הנעימה שהעניקה לספרי ולעדי שמיר איל על העריכה הלשונית הקפדנית והחכמה . אחרונים וחביבים : לד"ר רמי קמחי , לילדי דניאל ומיכאל , לאמי רות גוטליב ולאחותי שרון גוטליב - תודה לכולכם שהייתם איתי בשנים שבהם עבדתי על המחקר והספר , על תמיכתכם , על הבנתכם , סבלנותכם ואהבתכם .

כרמל

כרמל גוטליב קמחי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר