מבוא מאת זאב לוי

עמוד:י

אף שהגותו של פופר מקיפה כאמור מגוון רחב מאוד של נושאים הן במדעי הטבע הן במדעי החברה , בכל אחד מתחומי עיסוקה מנחה אותה המטרה העומדת ביסוד תורת ההכרה שלו : לבסס הבחנה ברורה בין מדע ל"פסבדו-מדע" ולמטפיזיקה . שלא כהשקפת הפוזיטיביזם הלוגי של חברי " החוג , "הווינאי דחה פופר את הרעיון שיש להבחין בין שיח בעל ערך לשיח חסר משמעות באמצעות עקרון האימות ( או עקרון האישוש . ( לפי השקפתו של פופר , מדעים המתרכזים במציאת אישושים וחיזוקים לתיאוריות שלהם אמנם אינם בגדר שיח חסר ערך , אך בעצם גם אין הם בגדר מדע של ממש . את הביקורת הזאת מפנה פופר בראש ובראשונה נגד המרקסיזם ונגד הפסיכואנליזה . לעומת הטענה הגורסת שהמחקר המדעי צריך לחפש עובדות אמפיריות רבות ככל האפשר שתאששנה את ההיפותזות שלו , פופר המליץ על שיטה מדעית שלפיה על המדען להתחקות אחר עובדות אמפיריות העשויות להפריך את ההיפותזה המוצעת . ככל שהיפותזה נבחנת באמצעות ניסויים שמטרתם להפריכה כך היא מאוששת יותר , וככל שההיפותזה חשופה לבחינות מפריכות כך גוברת והולכת מידת מדעיותה , הגם שתמיד תהיה מותנית . הווה אומר , ההיפותזה איננה תוצאה של חקר העובדות האמפיריות , אלא נקודת המוצא לפעילות המדעית המבקשת לאששה באמצעות ניסיונות חוזרים ונשנים להפריכה . את הרעיון היסודי הזה של ההגות הפופריאנית , הנידון כבר בספרו הראשון של פופר , הלוגיקה של התגלית המדעית : הגיון המחקר , ( 1935 ) מבטאים בתמציתיות דבריו שם : " המדע אינו ידע ( ט m ט : ( epist הוא לעולם לא יוכל לטעון שהשיג את האמת , או אפילו תחליף לה , כגון הסתברות ... איננו יודעים : נוכל רק לנחש . " " היסטוריציזם “ ( historicism ) הוא המונח הרווח בפילוסופיה האנגלוסקסית , אולם יסודו במסורת של פנים יבשת אירופה , שבה היה נהוג המונח היסטוריזם . ( historismus ) המונח , שציין בראשית דרכו את ההשקפה שלפיה אפשר לגלות את מהותה של המציאות האנושית ולהבינה באמצעות חקירת התהליכים של ההתפתחות ההיסטורית , הופיע לראשונה אצל הפילוסוף-המשורר הגרמני נובאליס בסוף המאה השמונה-עשרה , ואחר כך בקרב כלכלנים פוליטיים בגרמניה במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה . השימוש במונח הזה החל להתפשט בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה . דובריה הראשיים של ההשקפה ההיסטוריציסטית היו ההיסטוריון ופילוסוף ההיסטוריה פרידריך מיינקה , ( 1954-1862 ) והפילוסוף והתיאולוג ארנסט טרלטש . ( 1923-1865 ) טרלטש , שפופר מזכיר בהערה 37 ( סעיף , ( 23 מתח ביקורת

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר