תוכן העניינים

עמוד:ז

תוכן העניינים מבוא מאת זאב לוי ט הערה היסטורית 1 הקדמה 2 מבוא 5 פרק א : הדוקטרינות האנטי נטורליסטיות של ההיסטוריציזם . . 1 הכללה . 2 12 ניסוי . 3 13 חידוש . 4 14 מורכבות . 5 16 אי דיוק . החיזוי 17 . 6 אובייקטיביות . והערכה . 7 18 הוליזם . 8 20 . הבנה . אינטואיטיבית . 9 22 שיטות . כמותיות .. 10 25 מהותנות . מול . נומינליזם 27 פרק ב : הדוקטרינות הפרו נטורליסטיות של ההיסטוריציזם . . 11 השוואה . עם . האסטרונומיה . . תחזיות . לטווח . ארוך . ותחזיות .... 34 רחבות . היקף . 12 הבסיס . התצפיתי . 13 35 דינמיקה . חברתית 36

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר