פתח דבר: אגודה, אישים ורעיון

עמוד:11

חיצונים כאחד - ובמיוחד אלה שהיו מזוהים עד כה עם המתווה של 'שתי מדינות לשני . 'עמים מרבית מאמרי ספר זה מתבססים על מחקרים שראשיתם בשנות ' האינתיפאדה . 'השנייה וגם בעת כתיבת שורות אלה חידש את הדיון על המתווה הרו לאומי מסמך 'החזון העתידי' של 'ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל' ( ובמידה פחותה גם 'מסמך עשר הנקודות' של מרכז מוסאווא , 'החוקה הדמוקרטית' של מרכז עדאלה ו'הצהרת . ( 'חיפה ההתפתחויות בסכסוך הישראלי ערבי לא רק מנעו את השתכחות האגודה הקטנה וקצרת הימים . הדעת נותנת כי התמורות בתודעה הישראלית ובאופן המשגת הסכסוך עם הפלשתינים והעולם הערבי באו לידי ביטוי בהיסטוריוגרפיה של 'ברית שלום' ובדימויה הפופולרי . אך היות שמרבית המחקרים נמנעו עד כה ממיסטיפיקציה , מאידאליזציה או מהגחכה של חברי האגודה ופועלם הרי שאישוש ההנחה יחייב בחינה מחקרית קפדנית ומעמיקה . * * * כותרת קובץ מאמרים זה - 'השאלה הערבית' כשאלה יהודית - לקוחה מדברי עקיבא ארנסט סימון . הקובץ צמח מיום העיון שמונים שנה לראשית אגודת 'ברית ; 'שלום ההקשר המרכז אירופי , שערך מרכז מינרבה ע"ש ריכרד קבנר להיסטוריה גרמנית במסגרת הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות בקיץ . 2005 ספק אם מישהו מהנוכחים הרבים ביום העיון לא נתן דעתו לתזמון הסמלי , אולי אף האירוני , שבו נערך יום העיון יו ערב ביצוע 'תכנית ההתנתקות' ונוכח שיא המאבק נגדה . אף שרבות מההרצאות דנו באישים יוצאי מרכז אירופה ב'ברית . 'שלום הרי שהדיונים , ועוד יותר מכך מאמרי ספר זה , חרגו משאלת ההקשר המרכז אירופי - שנועד מלכתחילה לשמש מוקד הדיון - אל היבטים נוספים חשובים לא פחות : הפרשנויות השונות לרעיון הדו לאומי ; דפוסים של פעילות אינטלקטואלים בפוליטיקה -, . 13 למשל יוסף הלר , מ"ברית שלום" : "איחוד"ל יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו לאומית , ירושלים , תשס"ד ; דימיטרי שומסקי , 'היסטוריוגרפיה , לאומיות ודו לאומיות : יהדות צ'כו גרמנית , ציוני פראג ומקורות הגישה הדו לאומית של הוגו , 'ברגמן ציון ס"ט , א' ( תשס"ד , ( עמ' . 80-45 . 14 המסמכים הללו מצויים , בין היתר , באתר האינטרנט של מכון ראות . ( reut-institute . org ) קצרה היריעה מהצגת הפולמוס המתמשך בשלמותו . ראו בין היתר אלכסנדר יעקובסון , 'כמה כאלה יש בעולם , ' ? הארץ , , 13 . 12 . 2006 שם נכתב כי 'כאשר מתברר סופית כי חלק מאלה שדיברו במשך עשרות שנים על "שתי מדינות לשני עמים" אינם מוכנים , לאמיתו של דבר , לכך שיהיו שתי מדינות לשני העמים בארץ - קשה שלא לתהות אם היום , שעה שהם מדברים על דו לאומיות , כוונתם האמיתית היא אכן למדינה ; 'דו לאומית מירון בנבנשתי , 'איומי החזון , 'העתידי הארץ , 17 . 12 . 2006 טען מנגד : 'עכשיו , כשהערבים [ ... ] דורשים שיכירו בהם כבמיעוט לאומי , מוצגת תביעה זו כהכרזת מלחמה , בקריאה לחיסול המדינה היהודית , וגרוע מכל - כמדינה דו לאומית . [ ... ] השר הדו לאומי מגיח כדי לחסל כל התייחסות עניינית לאתגר החזון ; 'הערבי אורן יפתחאל , 'קחו לדוגמה את , 'סלובקיה הארץ , . 21 . 12 . 2006

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר