פתח דבר: אגודה, אישים ורעיון

עמוד:10

אלא ב'הדחקה אותנטית של ההכרה כי הציונות עצמה היא היוצרת את הקונפליקט 6 עם הערבים , אף אם לא . 'ברצונה דברים דומים השמיע גם גרשם שלום בערוב ימיו : 'תמיד יהיה זה ענין לשיקולי היסטוריונים של הציונות לענות .-בו האם היתה מידה של אמת ( או אפילו יותר מזה ) 7 בגישתם ובתכניתם [ של חברי האגודה , [ או מוטעות היו . 'מעיקרן מובן שזו הגדרה בעייתית למדיי של מלאכת ההיסטוריון , שהרי אין זה מקומו לקבוע - בחסדה המפוקפק של חכמה בדיעבד - מי מהפרוטגוניסטים ההיסטוריים , 'צדק' ומי . 'טעה' אך שלום הבחין היטב שכל עוד הסכסוך הישראלי ערבי ממשיך להתפרץ ולערער על תמונת העתיד הישראלית תמשיך 'ברית שלום' - כמייצגת של עמדת קצה באידאולוגיה הציונית ושל 'הדרך שלא נלקחה' - לסקרן רבים מהישראלים , ובראש ובראשונה את חוקרי תולדות הציונות . האין בכך ולו הסבר חלקי לעניין המתמשך והבלתי פרופורציונלי בעליל באגודה ? אולי אין זה מקרה כי המחקרים על האגודה הופיעו תמיד על רקע רגעי שיא בסכסוך המתמשך : ממחקרה הראשוני של סוזן לי 8 האטיס , שנכתב בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים , וחיבוריו הראשונים של אהרן קידר בנושא , כמו גם ספרה של יהודית קליין מן השנים שלאחר מלחמת יום 9 הכיפורים , דרך חיבוריה הראשונים של חגית לבסקי על אודות 'ברית שלום' משנות האינתיפאדה הראשונה ' ועד חיבוריו של שלום רצבי בנושא זה , שרובם משנות תהליך אוסלו " , שנים שבהן זכתה 'ברית שלום' למקום מרכזי מאי פעם בהיסטוריוגרפיה הציונית . לפיכך לא מפתיע כי העניין המחקרי באגודה זכה לפריחה משמעותית דווקא בשנות 'האינתיפאדה , 'השנייה כשהפתרון של 'שתי מדינות לשני עמים' נראה רחוק מאי פעם , ועל רקע תחייה מסוימת של הרעיון הדו לאומי בהתבטאויותיהם של אינטלקטואלים ישראלים , פלשתינאים ומשקיפים . 6 חגית לבסקי , 'חידת חותמה של "ברית שלום" על הפולמוס הציוני בזמנה ולאחר , 'זמנה הציונות י"ט ( תשנ"ה , ( עמ' . 181-167 הציטוט הוא מעמ' . 7 . 181 גרשם שלום . דברים בגו : פרקי מורשה ותחיה , תל אביב , תשל"ו ( חלקים + 'א , ( 'ב עמ' . 9 Susan Lee Hattis , The Bi-national Idea in Palestine during Mandatory Times , Haifa . 1970 . . 8 . 499 קירר , לתולדותיה ( לעיל הערה , ( 5 עמ' ; 285-224 הנ"ל , 'להשקפותיה של "ברית שלום , '" אידיאולוגיה ומדיניות ציונית : קובץ מאמרים ( בעריכת יהושע בן ציון ואהרן קירר , ( ירושלים , תשל '' ח , עמ' Untersuchung deutsch-zionistischer Publikationen 1917-1938 , Frankfurt a . M . et al ., 1982 . Judith Klein , Der deutsche Zionismus und die Araber Palastinas . Eine ; 114—97 . 10 חגית לבסקי , 'ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית שלום , ''' יהדות זמננו 4 ( תשמ '' ח , ( עמ' ; 121 -99 הנ"ל , בטרם פורענות : דרכם וייחודם של ציוני גרמניה , 1932-1918 ירושלים , תש"ן . . 11 שלום רצבי , "' כוח" ו"מדינה" בהגותם של יוצאי מרכז אירופה ב"ברית שלום , '" כיוונים 45 ( תשנ '' ה , ( עמ' ; 140-121 הנ"ל , 'מעל לפוליטיקה : המקורות למתינותו של החוג הרדיקלי באגודת " ברית שלום , '" עתון 207 77 ( תשנ"ז , ( עמ' ; 50 , 36-31 הנ"ל , 'יוצאי מרכז אירופה ב"ברית שלום" ושאלת השימוש , 'בכוח זמנים , ( 1997 ) 58 עמ' ; 85-78 הנ"ל , 'עלייה ו"רוב" במחשבתם של אישי מרכז אירופה ב"ברית שלום" , ' ( 1948-1925 ) קיבוץ גלויות , תשנ"ח , עמ' . 12 . 190-165 עליית העיסוק ב'ברית שלום' בהיסטוריוגרפיה הציונית היא נקודת המוצא למאמר של לבסקי , חותמה ( לעיל הערה . ( 6

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר