פתח דבר: אגודה, אישים ורעיון

עמוד:7

פתח דבר : אגודה , אישים ורעיון labours to neutralise , to absorb , or to expel them , destroys its own vitality ; a state A state which is incompetent to satisfy different races condemns itself ; a state which . which does not include them is destitute of the chief basis of self-government Lord Acton ( 1862 ) כדי שאני אהיה 'הרוב' מוכרח מישהו להיות 'המועט' ומובן שכשס שאני רוצה להיות ' , 'הרוב כך גם אותו מישהו . [ ... ] ומכיוון שכך יש לכל היותר אפשרות לדבר על שביתת נשק זמנית ועל תנאים של שלום מזוין [ ... ] ואנו גם לא נבטל על נקלה השקפה פסולה זו . ' החיה הרעה' שוכנת תדיר בנשמת האדם , והיא מוכנה תדיר להתפרץ ולהראות את נפלאותיה . בימי המלחמה [ מלחמת העולם הראשונה ] ראינו את רקודיה האיומים . ר' בנימין ( תרפ"ט ) אגודת 'ברית שלום' היא חידה לא פתורה . האגודה התגבשה בירושלים בשלהי שנת , 1925 זמן מה לאחר הקונגרס הציוני הי"ד . מייסדיה ביקשו להביא לתיקון משמעותי בעמדה הציונית כלפי יושבי הארץ הערבים וקראו 'לסלול דרך הבנה בין עברים וערבים , לצורות חיים משותפות בארץ ישראל על יסוד שווינון ] שלם בזכויותיהם הפוליטיות של שני לאומים בעלי אוטונומיה ' . 'רחבה חברי האגודה , שנבדלו זה מזה ברקע האישי ובהשקפה הציונית , הגיעו אמנם למסקנות דומות באשר ליחס הציונות ל'שאלה הערבית' אך הגיעו אליהן מטעמים שונים : חלקם הונע בעיקר משיקולי ראל פוליטיקה ומניתוחם את התמורות והמגמות ההיסטוריות שנתהוו לאחר מלחמת העולם הראשונה ; אחרים הונעו משיקולים אידאולוגיים , מוסריים ואף דתיים . במקביל , בעוד שחלקם הוטרד בראש ובראשונה מההתפתחויות בתודעת ערביי ארץ ישראל והעולם הערבי בכלל , הרי שחברים אחרים באגודה חששו בעיקר מההתפתחויות בתנועה הציונית וביישוב . רבים מאלה , שראו בשאלה הערבית מבחן מכריע לציונות , הבינו אותה גם כ'קצה קרחון' אך כתסמין לאבדן דרך של התנועה הציונית . בראשית דרכה נמנעה 'ברית שלום' מלהזדהות עם עמדה מדינית כלשהי או עם מתווה מסוים והציגה עצמה באגודת מחקר בלבד , על פוליטית כמעט , המבקשת להציע לבני היישוב ולדרג המדיני , בתוקף ניסיונה וכישוריה המחקריים , כלים ניתוחיים . אך עד מהרה הזדהתה האגודה באופן ברור עם מצע רדיקלי למדיי : חזון . 1 'אגודת ברית שלום : תקנות , 'האגודה שאיפותינו א' ( תרפ"ז , ( חוברת . 'א ראו מקור זה גם בנספח המקורות ( מקור מס' . ( 1

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר