סדר המאמרים

עמוד:6

מ'ברית שלום' ל'חוג : ' 77 קבוצות פוליטיות שהונהגו בידי אנשי האוניברסיטה העברית במבט השוואתי אלק ד' אפשטיין 195 רוברט ולטש כמייצג רעיון ה'הסכמה' בין יהודים לערבים אניה זיגמונד 225 האידאה הפוליטית של היהדות : אישי מרכז אירופה ב'ברית שלום' וזיקותיהם לאחד העם ולבובר שלרם רצבי 251 נספח מקורות 287 רשימת המחברים 323 מפתח 325

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר