'ברית שלום' והציונות הדו־לאומית: 'השאלה הערבית' כשאלה יהודית