תוכן העניינים

עמוד:9

פרק חמישי יופי , טעם ומומחיות 197 א . פרשנות , הערכה ומומחיות בדיאלוג 'איאוך . 1 198 גבולות המומחיות . 2 200 כל המשוררים עוסקים באותם נושאים . 3 201 היודע מהו טוב יודע גם מהו רע . 4 202 מומחיות יסודה בשיטה . 5 204 למה מומחה המומחה 204 . 6 לא מומחיות אלא השראה . 7 207 השגות על עמדתו של סוקראטס 210 ב . טעם , מומחיות ומבחן הזמן . 1 214 סובייקטיביות ושיתוף ערכי . 2 215 אמת בשיפוטי טעם . 3 216 רגישות התחושה , 4 218 סמכותו של בעל הטעם הרגיש . 5 221 יתרונה וחסרונה של הרגישות הגבוהה . 6 223 מהי אמת המידה של המומחיות ? 225 פרק שישי יופי וסדר 234 א . יופי וסדר בפילוסופיה הקלאסית 234 ב . ביקורתו של פלוטינוס על תפיסת היופי כסדר 240 ג . מהו סדר ? 245 ד . הסדר הדיסקורסיבי . 1 250 אדישות . 2 253 יתירות , אינפורמטיביות וחיזוי 255 ה . האם הסדר הדיסקורסיבי הוא הסדר המכונן יופי ? . 1 256 יופי כביטוי לסדר דיסקורסיבי , 2 257 יופי כאי סדר 268 . 3 מידת האמצע בין סדר גבוה לאי סדר . 4 273 האפשרות הרביעית 276 ו . הסדר האסתטי . 1 277 רגישות . 2 278 יתירות וחיזוי נמוכים , אינפורמטיביות גבוהה 281

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר