תוכן העניינים

עמוד:8

. 7 המועיל הוא היפה . 8 83 היפה הוא המהנה בראייה ושמיעה . 9 84 סחור סחור וחוזר חלילה 90 ו . סיום הדיאלוג וחידוד הניגודים בין היפיאס לסוקראטס 91 ז . היפה — קשה או בלתי אפשרי ? 96 פרק שלישי יופי וברירה מינית 101 א . השאלה הבסיסית 107 ב , היפים הם השורדים 111 ג . האנלוגיה בין הטעם החייתי לטעם האנושי 120 ד . חוש היופי האנושי 132 1 . היופי מבטא את תכונות המין 135 . 2 היופי מתעצם בתהליך הברירה המינית 137 פרק רביעי יופי סובייקטיבי ויופי אובייקטיבי 142 א . אובייקטיביות וסובייקטיביות — דיון כללי . 1 143 אובייקטיביות וריאליזם תמים . 2 144 אובייקטיביות ורלציונליות 147 . 3 אובייקטיביות בנוסח קאנט 149 ב . יופי סובייקטיבי . 1 153 היופי מותנה במתבונן . 2 154 היופי אינו תכונה של האובייקט . 3 158 אין מכנה משותף לדברים היפים 161 . 4 היופי הוא רגש 162 ג . יופי אובייקטיבי . 1 169 יופי ואינטואיציה . 2 170 יופי ותאוריה . 3 175 יופי ותנאים תקניים . 4 183 מסקנות 193

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר