אור וים הקיפוה תרבות תל אביבית בתקופת המנדט

עמוד:4

Anat Helman Urban Culture in 1920 s and 1930 s Tel Aviv עריכת לשון : זהבה כנען התקנה והגהות : ענת גולדנברג המשפט "אור וים הקיפוה" מתוך שירה של לאה גולדברג אז היה לה , באדיבות ספריית פועלים תצלום העטיפה : צבי אורון , תל אביב , מרס 1935 התצלום באדיבות הארכיון הציוני המרכזי , PHO / 1357633 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר , כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : ISBN 965-311-068-3 © כל הזכויות שמורות להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה , חיפה תשס"ח 2007 / סדר ועימת : גרינהויז - הרצליה לוחות , הדפסה וכריכה : דפוס כתר , ירושלים נדפס בישראל תשס"ח 2007 / 2 3 4 5 6 7 8

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר