תוכן העניינים

עמוד:ו

מצעו המדיני של אפלטון פרק 6 הצדק הטוטליטרי 89 פרק 7 עקרון המנהיגות 123 פרק 8 המלך הפילוסוף 141 פרק 9 אסתטיציזם , פרפקציוניזם , אוטופיזם 160 הרקע להתקפתו של אפלטון פרק 10 החברה הפתוחה ואויביה 172 חלק שני : גאות הנבואה : הגל , מרקם ומה שלאחריהם עליית הפילוסופיה האורקלית פרק 11 השורשים האריסטוטליים של ההגליאניות 207 פרק 12 הגל והשבטיות החדשה 232 השיטה של מרקם פרק 13 דטרמיניזם סוציולוגי 285 פרק 14 האוטונומיה של הסוציולוגיה 293 פרק 15 היסטוריציזם כלכלי 304 פרק 16 המעמדות 315 פרק 17 המערכת החוקית והחברתית 322 נבואת מרקם פרק 18 בואו של הסוציאליזם 339 פרק 19 המהפכה החברתית 350 פרק 20 הקפיטליזם וגורלו 370 פרק 21 הערכת הנבואה 396 האתיקה של מרקס פרק 22 התיאוריה המוסרית של ההיסטוריציזם 402

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר