תוכן העניינים

עמוד:8

4 . 4 התיאוריות האתולוגיות עד קונרד לורנץ 5 . 4 114 "תובנה" ( insi ght ) כהברקה , שאין לה המשך 6 . 4 115 רעיונותיו של קונרד לורנץ 7 . 4 115 האתולוגיה שאחרי לורנץ 117 הערות 119 פרק 5 "לשון" בעלי החיים , והשלכותיה על יחסנו אליהם 1 . 5 121 חשיבה ולשון 2 . 5 121 לשון וחיקוי 3 . 5 122 שפה , תחביר וכושר מולד 4 . 5 129 קריאות , למידה ותקשורת 132 הערות 138 פרק 6 האם יש לבעלי חיים רגשות ? 1 . 6 141 רגשות , אתולוגיה ואתיקה 2 . 6 141 רגשות של בני אדם ורגשות של בעלי חיים - המשותף והשונה 3 . 6 146 רגשות ותכליתם — אצל בני אדם ואצל בעלי חיים 4 . 6 149 רגש ואהבה 5 . 6 154 הזדווגות ורגש - האם מלווים חיי המין של בעלי חיים ברגשות ? 6 . 6 158 המודעות לרגשות ולמוות 7 . 6 161 על רגשותינו כלפי חיות מחמד 163 הערות 167 פרק 7 זכויות וחובות 1 . 7 171 צער בעלי חיים מול זכויות בעלי חיים 2 . 7 171 קניין וזכויות 3 . 7 174 חמלה , צדק , חוק , חובות - משמעותם לגבי בעלי חיים 4 . 7 175 ספצייסיזם , אינטרסים וזכויות 5 . 7 178 על מאבקים ציבוריים למען זכויות בעלי חיים 6 . 7 181 על חיות מחמד וזכויותיהן 182 7 . 7 זכויות ותודעה עצמית ; נושאים ומושאים מוסריים 8 . 7 185 זכויותיהן של חיוה בר 9 . 7 188 זכויות אלמנטריות מול זכויות שוות - זכויות משפטיות וזכויות מוסריות 10 . 7 189 תחושתיות ( sentience ) כבסיס לזכויות 11 . 7 192 עוד על ספצייסיזם ועל זכויות 194 הערות 200

ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר