תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 15 חלק ראשון היבטים פילוסופיים ומוסרניים 19 פרק 1 על יחסה של הפילוסופיה לבעלי חיים 1 . 1 21 אתיקה ובעלי חיים 2 . 1 21 מאריסטו ואפלטון עד דיקארט 3 . 1 24 מדיקארט עד דארווין : השלכות אל הפילוסופיה והמדע של זמננו 31 4 . 1 על כמה משפטים קדומים נפוצים 5 . 1 38 על יחסו של קאנט לבעלי חיים 6 . 1 42 עמדותיהם של ירמי בנתם וארתור שופנהאואר כלפי בעלי חיים ומשמעותן לימינו 45 הערות 53 פרק 2 היחס אל בעלי חיים על פי מקורות היהדות 1 . 2 57 "צער בעלי חיים" לפי המקורות 2 . 2 57 על היחס לחיות הבית 3 . 2 62 ועוד על צער בעלי חיים 4 . 2 67 האם בעלי חיים אחראים למעשיהם ? 5 . 2 68 משלי חיות ביהדות 70 הערות 72 פרק 3 תודעה ותודעה עצמית - אתולוגיה קוגניטיבית 1 . 3 75 נפש , תודעה , חשיבה והתנהגות 2 . 3 75 כמה מסקנות ביניים מוסרניות 3 . 3 82 על קוגניציה של בעלי חיים ומשמעותה 4 . 3 83 על חשיבה ועל רציונליות 92 הערות 106 פרק 4 ההתפתחות וההיסטוריה של חקר התנהגות בעלי החיים 1 . 4 109 פתיחה 2 . 4 109 תורת הרפלקסים המותנים של פבלוב והשלכותיה המוסרניות 3 . 4 111 המעבר ההדרגתי מאינסטינקט ללמידה - תיאורית "ללויד מורגן" 113 ( Lloyd-Morgan )

ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר