היהודופוביה החדשה

עמוד:4

ophobie י La nouvelle jud Taguieff י Pierre-Andr me Fayard ט Librairie Arth Edition : Amit Assis & Laurent Cohen Traduction et introduction : Laurent Cohen l - Institut Institute of Tel Aviv - Programme " Eliezer Ben Yehuda " Book published with the support of the embassy of France in Israel - French כ avec le soutien de l’ambassade de France en Isra י Ouvrage publi ais de Tel-Aviv - Programme " Eliezer Ben Yehuda " ח fran הספר רואה אור בסיוע שגרירות צרפת בישראל - המכון הצרפתי , במסגרת הפרוייקט " אליעזר בן-יהודה . " www . massa . co . il www . rubin-mass . com עריכת תרגום : עמית עסיס ולוראן כהן עיצוב כריכה ועימוד : סטודיו דוב אברמסון צילום כריכה : לוראן כהן מסת " ב ISBN 978-965-09-0294-0 כל הזכויות שמורות , תש " ע All rights reserved , 2010 © הוצאת ראובן מס בע " מ ת " ד 990 ירושלים 91009 טל . | 02-6277863 פקס 02-6277864 rmass @ barak . net . il נדפס בירושלים , תש " ע Printed in Israel 2010 |

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר