ד. שבעת ימים ~ יום השבת

עמוד:12

ד . שבעת ימים ~ יום השבת יש המזהים את מקור מחזור הזמן המקראי בן שבעת הימים , ששיאו ביום השבת , בחלוקה גסה וקדומה של המחזור הירחי לארבעה רבעים , כמשתקף במיתוס המסופוטמי ' אנומה ... " : 'אליש בראש חדש כי תזרח עלי ארץ , תאיר בקרניך להודיע ששת ימים . ביום השביעי { יראה } חצי הסהר , והירח המלא בחצי החדש נכח השמש . 1 על מועדי השוויון באביב ובסתיו כמצייני ראשית השנה במזרח הקדום ראה Fleming , Time at Emar , pp . 130 f . . : . 2 תבנית בסיסית זו של שנים עשר חודשים ירחיים בשנת השמש מהווה סימוכין עקיפין לטענה שגם היום המקראי נחלק לשנים עשר חלקים : ששה בלילה וששה ביום . . 3 להרחבה בנושא התיאומים בלוח המקראי : לוינסקי , ספר המועדים , כרך , 'ה עמ' . 90-76 לזיהוי החודש השלושה עשר בימי תורת משה עם שבט לוי וכוהניו בהמשך . המסייעים בזיהוי המחזור השנתי וחלוקתו : שני ימי השוויון , או החציון , בהם שעות החשך והאור שוות : באביב ובסתיו ; היום הארוך בשנה בשיא הקיץ , והיום הקצר והחשוך בחורף . מחזור השנה השמשית הוכר היטב במזרח הקדום , וראשי חדשי השוויון שימשו בו לציון ראשי השנה : השוויון האביבי במסופוטמיה , והחציון הסתווי בכנען . בהתאם לקדמות ידיעת האדם את המחזור השמשי נזכר המאור הגדל ~ השמש לראשונה בתורה כבר בפתח ספר בראשית כמגדיר מועדי זמן , ובכללם יחידת הזמן : ' שנה' - ' שנים' { שם , א , יד-טז , { שעה שראש השנה האביבי ~ ראש החדש הראשון , נזכר במפורש בעידן נח וימי : 'ברית הקשת בענן' { שם , ח , יג . { כפרק זמן מדויק , ולא כחלק מיחידת זמן ארוכה יותר , נזכר מחזור הזמן שנה בתורה במפורש לראשונה ביום כריתת הברית בין אלוהים לבין אברהם וזרעו אחריו , בציינו את משך הזמן שאברהם המתין למן שבועת אלוהים להולדת בנו יצחק ועד להתגשמותה { שם , יז , כא ; כא , ב . { שני חגי המקרא הגדולים קבועים במחזור השנה בפרקי החציון , בסטיות זמן הנובעות מחובת תיאום מחזורי השנה השמשית והחודש הירחי : חג הפסח בירח מלא של חודש החציון האביבי ~ בחדש הראשון , וחג הסכות במילואו של ירח חודש השוויון הסתווי ~ בחדש השביעי . מועד חג הסכות : ששה חודשים בדיוק לאחר חג הפסח , מוביל לחלוקת השנה המקראית לשתי יחידות בנות ששה חודשים , סך הכל שנים עשר חודשים , המספר המרבי של חודשי ירח מלאים במחזור שמשי אחד . כיוון שבין שנה שמשית לשנה ירחית קיים פער של כאחד עשר יום נמצא צורך , כדי שחג הפסח יחול במועדו , להוספת חודש נוסף , השלושה עשר , אחת לכל כשלוש שנים .

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר