א. יום

עמוד:9

א . יום יום הוא מחזור הזמן הטבעי הקטן והבולט ביותר . משכו שווה לזמן השלמת כדור הארץ את תנועתו סביב צירו . תנועת כדור הארץ לנוכח השמש גורמת להבחנת שעות החשך בלילה משעות האור ביום , וליצירת הרושם שרווח בזמן העתיק כי השמש היא זו שנעה , שוקעת במערב וזורחת במזרח . בהתאמה לחשיבותו נזכר היום לראשונה בפתח ספר בראשית , תוך ציון שני קטביו המרכזיים : ... " ויהי ערב ויהי בקר יום אחד } " ... בראשית א , ה . { מהקדמת חשך קדום לאור הבריאה { שם , ב-ג } וערב לבקר במהלך : ' יום , 'אחד ומהטענת המונח ' יום' גם בתוכן שעות האור ~ " כי טוב " { שם , ד-ה } מורה התורה על ההבחנה בניגודים כראשית הדרך לידיעת המכלול : ' , 'אחד ועל הכיוון הכללי של זרימת הזמן : מתוהו לסדר , ומחושך לאור יום . פרקי שקיעת השמש וזריחתה עם שחר , המבדילים ערב וחושך מבוקר ואור , מהווים במהלך היממה רגעי שיא חזותי ורגשי , ותדיר שימשו זמנים אלה בתרבויות קדומות כמועדים בפולחן הדתי . . 1 עוד על ששת מחזורי הזמן הראשונים ראה : מועדי ישראל , פרקים א-ו . גם בספר זה לא זוהה מחזור הזמן המקראי השביעי . . 2 לאחר פרק ' האור' שב במחזור היום ' , 'החשך אך מהלך שבעת ימי הבריאה לכיוון הטוב , הברכה האלוהית והקדש , ששיאם ביום השביעי , מאפשר להסיק כי לאחר כל ' חשך' במחזורי הזמן שב , 'האור' וביתר תוקף . . 3 בפנתיאון אוגרית ציינה האלוהות הכפולה : ' שחר ושלם' { Sahru-wa-Salimu } את היממה על שני קטביה : שחר כזריחה ושלם כשקיעת השמש והשלמת היום . עוד על אלים אחים אלה , מיתוס הולדתם והשפעתם על לוח הזמן המקראי בהמשך . . e Context of Scripture , " Dawn and Dusk " , Vol . 1 , pp . 274 - 284 משכם קבוע , והמוצגים להלן תחילה , ולמחזור השביעי שמשכו משתנה , בדומה לאופן חלוקת מחזורי שבעת הימים ושבע השנים : ששה פרקי חול ופרק אחד שביעי של קודש . חרף קדמות ונפוצות השימוש האנושי בשלושת מחזורי הזמן הטבעי : יום , חדש ושנה , וקווי דמיון הנמשכים מלוחות זמן קדומים וחוץ מקראיים למחזורי הזמן המקראיים האמוניים : שבת , שמטה ויובל ~ } שבתות הארץ } וגלות-שיבה , מיוחד מכלול שבעת מחזורי הזמן ללוח המקראי . זיהוי רבים מפרטי שיטת הזמן המקראית במקורות חיצוניים וקדומים למקרא , וחשיפת ציונים מפורשים או מרומזים בבראשית לכל שבעת מחזורי הזמן , ולחילוף חודשי החציון מצייני ראשית השנה , תומכים בטענת קדמות שיטת הזמן המקראית ומועדי החדש השביעי השלובים בה :

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר