בראשית הדרך

מתוך:  > בראשית הדרך

עמוד:2

of the Seventh Month The Hebrew Biblical Festivals GABRIEL ZELDIN מסת”ב © ISBN 978-965-09-0293-3 כל הזכויות שמורות , תש " ע להוצאת ראובן מס , ירושלים to Rubin mass Ltd ., publishing house All rights reserved , 2010 © הוצאת ראובן מס , ירושלים ת”ד , 990 ירושלים , 91009 טל’ 02-6277863 פקס 02-6277864 Rubin Mass Ltd ., Publishers & Booksellers Distributers by : P . O . B . 990 , Jerusalem 91009 , Israel www . massa . co . il | www . massculture . co . il | www . israeli-books . com rmass @ barak . net . il עיצוב כריכה ועימוד : סטודיו BIGraphics נדפס בירושלים , תש " ע Printed in Israel |

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר