הקדמה

עמוד:10

השפעתה של האינתיפאדה השנייה על הנרטיב הלאומי והזהות הקולקטיבית המשתקפת ממנו ונבנית באמצעותו תידון בפרק המסכם של החיבור . פרק זה ידון בהתמודדותה של האליטה העיתונאית עם פרשנותה של המציאות האלימה מאז ספטמבר 2000 כמקרה של "נבואה שנתבדתה . " ככל נבואה מעין זו , שלא נתקיימה , הולידה גם ההתנגשות בין נרטיב השלום לבין המציאות האלימה שתי מגמות עיקריות , שונות אם לא מנוגדות , של תגובה עיתונאית פרשנית . הראשונה זונחת את עיקרי נרטיב השלום , ומאמצת מחדש את השיח ואת הערכים המציינים את הזהות היהודית המתבדלת . השנייה מאשררת לעצמה את מחויבותה לנרטיב השלום ולערכיו , ומשתדלת להציע את פרשנותה תואמת המציאות , תוך חיזוק יסודות ה"השתחררות" מהשיח הלאומי המתבדל והמשך הנכונות לאמץ את נקודת מבטו של הצד "האחר . " אני חב תודה מיוחדת למורי , רבי וחברי היקר , פרופסור ישעיהו ( צ'רלס ) ליבמן ז"ל , שתמיכתו הבלתי מותנית , עזרתו המתמדת והדרכתו הנאמנה ומאירת העיניים ליוו אותי בכל שלב משלבי כתיבת הספר . לדאבון לבי , מותו הפתאומי של ישעיהו ז"ל מנע ממני את הזכות לחלוק עמו את הנחת שביציאתו לאור של פרי ביכורים זה , אך רוחו — המקצועית והאישית — ממשיכה לשרות על כל אות ואות בספר שלפנינו . " וכשימות רבו — קורע כל בגדיו , עד שהוא מגלה את לבו ; ואינו מאחה , לעולם" ( משנה תורה להרמב"ם , ספר המדע , הלכות תלמוד תורה , פרק ה , הלכה יג [ ט . ([ התמיכה והעידוד שהעניקו לי מורי וחברי ללימודים ולעבודה , ובהם הגברת פלורה בוטבגה , הפרופסורים אלה בלפר , גיורא גולדברג , משה גת , אליעזר דון יחיא , ברוך זיסר , שמואל סנדלר , וכן ד"ר אשר כהן , ד"ר מירה משה , ומר מאיר קסירר — לא תסולא בפז . אני מודה גם למרכז יצחק רבץ לחקר ישראל , על המלגה שהעניק לי לכתיבת עבודת הדוקטור שממנה צמח ספר זה , ולמרכז מורשת מנחם בגין על הפרס שנתן לי על כתיבתה . תודה מיוחדת להנהלת הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה , למרים זידאן הממונה על ההוצאה , וכן לעורך הלשון , מר משה שניצר , על הסובלנות , על תשומת הלב ועל העזרה הרבה שהעניקו לי . ותודה אחרונה , חביבה ומיוחדת להורי , מרגלית ואהרן , ולאחי ואחותי , אילן , אורנה וכפיר , שאיפשרו את הכול . להם מוקדש ספר זה .

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר