הקדמה

עמוד:3

הפרק השישי כולל מיתודולוגיה : השערות המחקר , הערות מיתודולוגיות , תיאור אוכלוסיית המחקר , כלי המחקר והערות מיתודולוגיות מסוימות . הפרק השביעי סוקר את ממצאי המחקר על היוזמות החינוכיות שבוצעו בג'ת הגלילית . הממצאים הוסקו על ידי ניתוח תשובותיהם של תלמידים , מורים , הורים ואחרים על 60 היגדים סביב היוזמות בג'ת . העיבוד נעשה באמצעות כלים סטטיסטים בגישה כמותית ואיכותית . הפרק השמיני כולל דיון ומסקנות , דיון ומגבלות והמלצות מחקריות . עיקר המסקנות מהמחקר : ליוזמה החינוכית הבית ספרית והיישובית סיכוי להצליח יותר מכל תוכנית התערבות חיצונית אם מתאפשרים לה התנאים הבאים : מנהל יזם ומשתף , קהילה תומכת , אוירה יזמית-משתפת בבית הספר ביישוב ובקהילה ותבוצע הערכה מעצבת תון כדי תהליך . מסקנה אחרת לא פחות חשובה היא היוזמה הבית ספרית מהווה דרך לשיפור תהליכים חינוכיים בכל התחומים והיותה חלק ממענה לצורכי היחיד והקולקטיב לחנך את הדורות הבאים ולהכשירם להשתלבות מוצלחת יותר בחברה המודרנית ובכפר הגלובאלי . מסקנות המחקר יכולות להיות ישימות בכל בית ספר וביצוע היוזמות שנזכרו בגוף המחקר יכול להביא לתוצאות דומות , בעיקר אם בית הספר נמצא בתוך קהילה קטנה הנמצאת בתהליך של מעבר ומתח בץ-תרבותי .

ד"ר רג'א סעיד פרג'


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר