הקדמה

עמוד:1

הקדמה בעידן של תהליכי המודרניזאציה והגלובליזאציה העוברים על בני העדה הדרוזית ומיעוטיס אחרים בישראל ובעולם והגורמים לתמורות ולמתחים רבים בין מסורת העבר המבודד ומורכבות הקיים המשותף והעתיד הלא ברור והלא בטוח , ניצבת הדילמה מה לשמר מתון מסורת העבר , מה לשפר מתון הקיים ומה לשנות למען העתיד ובאיזה דרן עושים זאת ! מערכת החיגון ביצעה שינויים כוללניים ונקודתיים רבים במהות ובמסגרת בתהליכים ארגוניים וחינוכיים גם יחד דרן תוכניות התערבות חיצוניות רבות . תוכניות אלה , כנראה לא הצליחו להוות מענה להקנות את הכישורים ואת המיומנויות הדרושים לתלמיד כדי להשכיל בבחירת האלטרנטיבה הנכונה בכל צומת דרכים בחייו : בזהותו , בערכיו ובאופן השתלבותו כיחיד ובקולקטיב בסביבה המקומית , הלאומית והבינלאומית . אחת הדרכים להתמודדות מערכת החינון עם השינויים והתמורות מסביב היא הובלת יוזמות בית-ספריות , יישוביות ומערכתיות הבנויות בתהליך לוגי של : מיפוי צרכים , משברים ומתחים - זיהוי צורן דחוף - הגדרת הצורן כבעיה- הצעת הצעות וחיפוש פתרונות - בחירת הפתרון הרילוואנטי ביותר - יישומו והערכתו מחדש . היות מנהל בית הספר מנהיג יזם ומשתף ואמונת כל צוות המורים בשיתוף הקהילה ומרכיביה ואמונה ביכולת לשנות תפישות , עמדות והתנהגויות ולחולל אוירה יזמית בבית הספר ובישוב הינס תנאים חשובים להצלחת היוזמות . עורן המחקר - כותב הספר בן לעדה הדרוזית . זיכה אותו אלוהים להיות סטודנט ראשון בשלושת התארים האקדמאים מבין ילידי הכפר , השתתף בכתיבת תוכניות לימוד ספציפיות למגזר הדרוזי , לימד בכל מערכות החינון הארצית , ניהל שלושה בתי ספר דרוזים בכל רמות הגיל , ליווה את תוכנית החומש לצמצום פערים לימודיים במגזר הדרוזי במשך שנה שלמה וחבר בארגונים ציבוריים רבים . האפשרויות המגוונות האלה , יחד עם אבחנה בתהליכי המודרניזאציה והגלובליזאציה הובילו אותי לנסות ולבצע מחקר על הצרכים של מערכת החינוך בבתי הספר ולחפש דרכים מגוונות וייחודיות להתמודדות עם בעיותיהן של קהיליות קטנות . המחקר נסוב סביב שני נושאים מרכזיים : האחד נגע בסיכויי היוזמה הבית ספרית והיישובית להצליח יותר מתוכניות התערבות חיצוניות בשינוי תפישות , עמדות והתנהגויות , בשיפור תהליכים וביצירת אוירה יזמית בבית הספר ובקהילה . השני נגע למקומו של מנהל בית הספר בהצלחת היוזמה הבית ספרית . המחקר נמשך כעשור שנים . בחלק הראשון שארך בין השנים 1995-1990 בוצעו יוזמות בית ספריות רבות בבית הספר הדרוזי בגית הגלילית . כל יוזמה עברה את השלבים של

ד"ר רג'א סעיד פרג'


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר