פרק ראשון: תולדות הקשרים בין הדרוזים ליהודים עד תחילת המאה ה-20

עמוד:13

בימי הביניים מכיון שהדרוזים בימי הביניים הפכו להיות מיעוט נרדף ע"י השלטון והעם המוסלמי ניתן להבחין בין שני מאפיינים לקשרים בין הדרוזים והיהודים : . 1 יחס השלטון המוסלמי לכל אחד משתי העדות השפיע על מהות הקשר לשתי העדות היה אינטרס וצורך קיומי להשרד בתוך עולם מוסלמי . ישנן תקופות שהדרוזים השתתפו בהתקפות המוסלמים על היהודים , שוב מתוך נטיה להוכיח את נאמנותם לרוב המוסלמי שנדרשו מפעם לפעם להוכיח שוב ושוב , . 2 שהגורם הדומננטי באזור לא היה השלטון המוסלמי שתי העדות מצאו להם מסגרות משותפות ויחסי שכנות טובים . אך שהיהודים פגעו בפרות הקדושות של הדרוזים ( אדמות . כבוד האשה . חופש דת , ( התגלעו סכסוכים קשים ביניהם . האירועים ההיסטורים שהיו בין שתי האוכלוסיות : עדותו של הסייר היהודי רבי בנימין מטודלה שבספרד שביקר בא"י בשנת 1171 לסה"נ : ... " ומשם שני ימים לביירות היו בארות , ושם כמו חמישים יהודים בראשם רבי שלמה , רבי עובדיה ורבי יוסף ומשם יום אחד לציידון ובה כמו עשרים יהודים , וקרוב להם כמו עשרה מילין אומה אחת הנקראת דרוזים ... אין להם שום דת ויושבים בהרים ובין הסלעים ועד הר החרמון גבולם , מהלך ג' ימים , יש להם חג אחד בשנה ובאים כולם אנשים ונשים לאכול ולשתות ביחד , והם אומרים שהנפש בעת יציאתה מגוף אדם תכנס בגוף ילד קטן שנולד באותה שעה ... ואין ביניהם יהודים , כי אם באים ביניהם בעלי אמנות וצבעים ויושבים ביניהם באמנות ובסחורה וחוזרים לבתיהם והם אוהבים ליהודים , והס קלים כצבאים על ההרים ואין אדם יכול להילחם עמהס ' " ... ברור שמטודלה כמו נוסעים אירופאיים אחרים שנסעו לארץ הקודש , פגשו בדרוזים וכתבו אודותיהם כמו הכנסת אורחים יפה , מתן מחסה לזר ולחלש , אומץ לב וכר , תובלו דבריהם בדברי גנאי על הדרוזים שמקורותיהם באוכלוסיה הסובבת שלא קיבלה עובדת היות הדת הדרוזית היא דת חדשה שהופיעה אחרי "אחרון הנביאים" הנביא מוחמד . הדרוזים לא ניסו להזים את העלילות נגדם מחשש גילוי עקרון סודיות דתם ומתוך רצון להמשיך ולהתקיים . בתקופת שלטונו של האמיר הדרוזי הלבנוני בלבנון וא"י , ( 1635-1590 ) יהודי צפת וטבריה סבלו ( 7 ) קשות מהסובבים אותם ואף נשדדו מספר פעמים ע"פ מחקריו של יצחק בן צבי . יחד עם זה המקורות הערביים מציינים המצאותם של הרבה יהודים המתגוררים בישובי הדרוזים כמו דיר אלקמר בלבנון ופקיעין בא"י . בתקופת כיבושי נאפליון במצרים וא"י ( 1798-1802 ) נאפליון הבין את חשיבותה האיסטראטיגית של etc וסוריה ולכן ניסה להקים מדינה יהודית בא"י ומדינה דרוזית לידה ואף שיגר מכתב בנדון לבשיר השני אמיר הדרוזים בהר הלבנון ™ .

ד"ר רג'א סעיד פרג'


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר