הקדמה

עמוד:10

אפיק נוסף להבנת ההתרחשויות הם המכתבים והראיונות עם אישים דרוזים , יהודים וערבים שחיו את התקופה ואף לחלקם היה תפקיד פעיל בעשייה ובמיוחד בתחום הקשרים עם היהודים . מקור זה נשאב מארכיונים מניירות וזכרונות פרטיים של אישים יהודים , דרוזים וערבים . ב : דוחו"ת מודיעין של גופים בריטים , ציונים וערבים אשר עקבו אחר המתרחש בארץ ישראל ובכלל זה גם בקרב הדרוזים ופיתוח קשריהם עם גורמים אחרים . מקור זה נשאב גם מגנזך המדינה בירושלים ומהארכיונים הנזכרים לעיל . אפיק אחר להבנת ההתרחשויות הוא העתונות של התקופה . ערבית , יהודית וגם דרוזית , למרות הפרובלמטיקה שבמקור זה מבחינת רמתה המקצועית והסטנדרדים המוסריים שלה . החיבור פותח בסקירה היסטורית של תולדות הקשרים בין היהודים והדרוזים עד להתחלת המנדט הבריטי על א '' י בשנת , 1920 ואח"כ נסיון להבין את התחומים השונים שבחיי הדרוזים דימוגרפיה , ארגון , בטחון , חינוך ועוד . דבר שייסיע לנו להבין את הרקע להתנהגותם הפוליטית בתקופת המנדאט שעברה משלב של אדישות ונייטראליות בתחילת התקופה כלפי הסכסוך הערבי-יהודי על ארץ ישראל , לשלב של שיתוף פעולה ותמיכה בישות הציונית ששיאו היה במהלך מלחמת . 1948 תמיכה ושיתוף פעולה בסתר שעבר בשנה זו לתמיכה גלויה לעיני כל בהקמת יחידה דרוזית במסגרת צה"ל . נעשה נסיון לחשוף את תולדות תהליך זה , האישים , הגופים , הגורמים והאירועים בכל הכוחות שהביאו להתעצמותו אט אט . נעשה שימוש בשם "ארץ ישראל" עבור הטריטוריה שבה אנו עוסקים למרות ששם זה טעון , מנקודת ראותם של ערביי ישראל , במטען אידיאולוגי שלילי , בעברית זהו שמה של הארץ ושפת החיבור היא שקבעה . אך נמנעתי מלהשתמש בו כאשר הובאו דברי הערבים עצמם ועל אחת כמה וכמה כאשר צוטט מתוכם , השם "פלסטין . "

ד"ר רג'א סעיד פרג'


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר