הקדמה למהדורה הרביעית

עמוד:12

אביאלי , מעובדות המכון , העתיקה במכונת כתיבה חלקים גדולים של הספר , והמשיכו בעבודה זו הגב' מרים קירשנבום ובתי חיה אסתר בן דוד . מר בן ציון ברקוביץ קרא בעיון ובהבנה שתי הגהות של הספר , ומר בנימין ריטשלר נשא בעול עריכת המפתחות והתקנת הביבליוגראפיה . בית הדפוס 'מנחם' עמל להוציא מתחת ידו עבודה מתוקנת . יעמדו כולם על התודה ועל הברכה . מקווה אני שמידת ההכרה והאהדה , שהספר זכה לה עד כה , תוסיף לעמוד לו בצורתו החדשה . גם מהדורה זו אינה מבקשת אלא לפתוח פתחים להמשך המחקר שיוסיף להאיר נבכיה של תקופה גדולה בחיי הרוח של עמנו . וכבר ר' שמעון ב"ר יצחק פייט . ' קובעי עתותם לפלש פקפוק' ( תורה הקדושה , פיוטי ר' שמעון ב"ר יצחק , מהדו' א"מ הברמן תחר"ץ , עמ' קעח . ( בעה"ית , ירושלים , ר"ח אדר תש"ם אפרים אלימלך אורבך

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר