בעלי התוספות תולדותיהם חיבוריהם שיטתם

עמוד:4

. URBA CH AND METHODS THE TOSAPHOTS : THEIR HISTORY , WRITINGS £ FIFTH ENLARGED EDITION , 1986 Volume One E . מהדורה חמישית מורחבת , תשל"ו1986- הדפסה שישית , תשנ"ו1995- הדפסה שביעית , תשס"ג2003- הדפסה שמינית , תשס"ח2007- כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשי"ד נדפס בדפוס האמנים , ירושלים Jerusalem 1954 Printed in Israel Copyright by the Bialik Institute

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר