דברי פתיחה

עמוד:יא

כללי התעתיק מצרית להלן נתונה טבלת הסימנים המצריים וסימני התעתיק שנקבעו לצרכי עבודתה של האנציקלופדיה המקראית . לדאבוננו לא נשמר תמיד ההבדל בץ אל ף עם קו למעלה לבץ האל ף הפשוטה . גם בתעתיק השמות הכתובים בכתיב ההגאי ( syllabic script ) כביכול , והם הרוב המצוטט באנציקלופדיה , לא היה אפשר לנהוג תמיד בשיטה אחידה , הן בגלל חילוקי הדעות העומדים בעינם עד היום בץ החכמים השונים בדבר מהותו ותכנו של אופן כתיבה זה , והן בגלל המסיבות המיוחדומ לכל שם ושם . לפיכך ניתן לפרקים תעתיק מלא של הסימנים המצריים , סימן בסימן , ולפרקים רק השלד העיצורי של המלה המתו עתקת , בלא שים לב לתוספת הסימנים , הדומה עלינו כתעתיק של אמות קריאה או ציוני תנועות . שומרית ואכדית בתעתיק של המלים השומריות והאכדיות , והאידיאוגרמות הנהוגות במיסופוטמיה , לאותיות לועזיות , נהגנו לפי השיטה המקובלת בחוגי החוקרים . מפני חוסר סימנים דיאקריטיים השתמשנו בצירוף sh לציץ ש ובצירוף kh לציץ ח . בתעתיק לאותיות עבריות לא השתמשנו בדגש ק ל באותיות בי ת וכ-ף , כדי שלא ייראה כדגש חזק . כדי לסמן תנועה בודדת הקדמנו לה אות אל ף . ערבית בתעתיק המלים הערביות נהגנו לפי השיטה שנקבעה מטעם האקדמיה ללשון העברית . והרי רשימת האותיות המועתקות בעזרת סימנים מיוחדים : נמנענו מלהשתמש בדגש קל באותיות בי-ת וכ-ף מכיץ שבלשון הערבית ההבדל בץ שני ההגאים איננו כמו בעברית , ובכדי שהדגש לא ייחשב לדגש חזק . שונות בתעתיק השמות האירופיים נהגנו לפי השיטה של האקדמיה ללשץ העברית . תעתיק של צירופי אותיות , כגון , ch הוא בהתאם ללשץ : צ' באנגלית , ש בצרפתית , וכיו'ב ( הקורא ישים לב להוראה השונה של סימן זה בערבית . (

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר