ג חבב-יתת

מתוך:  > ג חבב-יתת

עמוד:ו

כל הזכויות — לרבות זכות העתקה של ערכים , מפות , שרטוטים , תמונות . או קטעים מהם , וכן זכות התרגום — שמורות בידי מוסד ביאליק , ירושלים תשכ"ה All rights reserved . Copyright under International Copyright Union by the Bialik Institute , Jerusalem 1965 הספר סודר בדפוס הממשלה ירושלים ; צולם באופסט א . פיקובסקי בע"מ ונדפס בדפוס ש . מונזון ירושלים ו הגלופות הוכנו בצינקוגראפיה פיקובסקי בע"מ ו מלאכת הכריכה נעשתה בכריכיית ק . וינר , ירושלים ; השער וגב הכריכה מעשה ידי גבי פ . ברוך , ירושלים . PRINTED IN ISRAEL

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר